Nieuws - 25 oktober 2001

Financieel Dagblad verdraait onderzoek Alterra

Financieel Dagblad verdraait onderzoek Alterra

"Ik ben de hele dag al bezig om journalisten te woord te staan", meldt dr. Frank Veeneklaas van Alterra. De econoom kwam deze week prominent in het nieuws met de boodschap dat calamiteitenpolders onhaalbaar zijn. Politiek heikel nieuws, maar er klopte niets van.

Het Financieele Dagblad baseert de primeur op een passage op pagina 41 van een Alterra-rapport uit augustus. Het is een scenariostudie in opdracht van Stichting Natuur en Milieu (SNM), waarin het ruimtelijk beleid zoals de rijksoverheid dat nu voert, vergeleken wordt met de wensen van SNM. Op pagina 41 staat dat bij het scenario van gelijkblijvend rijksbeleid de calamiteitenpolder in 2020 geen belangrijke optie is voor waterberging, en dat dijkverzwaring of functiecombinatie met natuur beter scoren.

Veeneklaas is er laconiek onder. "Ik had net nog LNV aan de lijn", meldt hij achteloos. Maar hij verwondert zich wel over de conclusie dat Alterra pleit voor dijkverzwaring. "Wij pleiten helemaal nergens voor," ergert hij zich, "wij maken een voorspelling op basis van bestaand beleid."

En dat Natuur en Milieu zich distantieert van de uitkomsten van het onderzoek, zoals Het Financieele Dagblad meldt, daarvan klopt ook niets. Natuur en Milieu verzet zich tegen het rijksbeleid zoals dat in het scenario wordt geschetst. "Als ze dat niet doen, hebben ze geen recht van bestaan", aldus Veeneklaas. | M.W.