Nieuws - 1 januari 1970

Fijnsparopstand, Best, Noord-Brabant

Fijnsparopstand, Best, Noord-Brabant

Fijnsparopstand, Best, Noord-Brabant


Gewasonderzoeker ing. Bertus Meijer van de sector Bomen van het
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) bezoekt een kerstboomopstand van
driejarige bomen in Best. ,,In dit geval ging het om een kweker van
plantgoed, die tevens bestuurder is van de standsorganisatie'', vertelt
Meijer. ,,We hebben een nieuw project besproken van een van mijn collega's,
dat zich richt op het opwaarderen van zaad. In de praktijk bestaat een
zaadpartij altijd uit sterke en zwakke zaden. De boompjes die voortkomen
uit zwakke zaden hebben eerder last van schimmelziektes en vormen als
aangetaste plant weer een besmettingsbron voor de bomen die uit sterke
zaden voortkomen. In dit project willen we kijken of het mogelijk is die
problemen vooraf te voorkomen door het zaad te selecteren op de sterke
zaden.''
Met de kweker is de opzet van het project doorgesproken. Meijer: ,,Het
project wordt gefinancierd door de sector en daarom willen we zo goed
mogelijk aansluiten bij de problemen in de praktijk. Ze willen geen
onderzoek voor het onderzoek. Ze willen bijvoorbeeld ook weten wat de
kosten zijn van het opwaarderen en of dat ook terug te verdienen valt.''
Meijer, gespecialiseerd in bos- en haagplanten en rozen, is relatief vaak
op pad omdat hij veel contacten heeft in de sector. ,,Het duurt zo'n vijf
tot acht jaar voor een kerstboom verkocht kan worden. De eerste drie jaar
staan de bomen bij een kweker van plantgoed. Hoewel steeds meer bomen met
een kluit worden verkocht, gaat het uiteindelijk toch vooral om een teelt
voor eenmalig gebruik. Er zijn maar weinig bomen die de volgende kerst
halen nadat ze eenmaal in de huiskamer hebben gestaan.'' |
G.v.M, foto G.A.