Nieuws - 10 oktober 2017

Fietsstraat door drukke Tarthorst

tekst:
Roelof Kleis

De duizenden fietsers die dagelijks door de Tarthorst rijden, krijgen een eigen fietsstraat. De route om het winkelcentrum wordt bovendien eenrichtingsverkeer.

© Roelof Kleis

Dat is het compromis dat naar alle waarschijnlijkheid door de Wageningse politiek wordt ondersteund, bleek gisteravond tijdens een politieke avond in het gemeentehuis. Daarmee wordt een langslepende kwestie opgelost. De fietsstroom door de Tarthorst zorgt al jaren voor onveilige situaties. Met name in de spitsuren is het heel druk in de wijk. Fietsende scholieren van de twee basisscholen en zich naar het college haastende
studenten kruisen elkaar dan.

Schemercolleges
Diverse oplossingen zijn de afgelopen jaren de revue gepasseerd, maar de politiek en de wijk bleek steeds tot op het bot verdeeld. De sleutel tot een oplossing werd dit voorjaar aangereikt door WUR. Met ingang van studiejaar 2018 gat de universiteit schemercolleges invoeren. Dat betekent onder meer dat de colleges ’s ochtends tien minuten eerder beginnen, om 08.20 uur in plaats van 08.30 uur.

fietsstraat2.jpg

Die tien minuten zijn naar verwachting precies genoeg om de fietsstromen van basis- en hoger onderwijs te scheiden. Een apart vrijliggend fietspad langs de basisscholen aan de noordkant van de Tarthorst is daardoor niet meer nodig. De weg langs de zuidkant van het winkelcentrum wordt veranderd in een fietsstraat. Dat betekent dat de automobilist hier te gast is en zich als zodanig moet gedragen. Fysiek wordt dat onder meer zichtbaar
doordat het wegdek rood is.

Kortste weg
Om de veiligheid verder te vergroten wordt de route om het winkelcentrum voor auto’s eenrichtingsverkeer tegen de klok in. Alle betrokken partijen hebben zich achter het huidige voorstel geschaard. Zij het met tegenzin. ‘Wij zien het liefst dat de fietsers om de wijk heen gaan fietsen’, reageerde Corry in ’t Veen gisteravond namens de omwonenden. ‘Maar dat gebeurt toch niet. Fietsers kiezen de kortste weg. Wij zijn reëel, dit is de minste van twee kwaden.’

Diezelfde terughoudendheid is er bij de politiek. De meeste partijen hadden liever een andere oplossing gezien, maar leggen zich bij het voorstel neer. GroenLinks kondigde wel alvast een motie aan waarin aangedrongen gaat worden om meerdere routes naar de campus te optimaliseren. De raad beslist volgende maand over de fietsstraat.