Nieuws - 13 mei 2010

Fietspad verbindt campus met Noord-West

Nieuw bestemmingsplan maakt bouwprojecten mogelijk. Zokomt er een vrije busbaan over Wageningse campus.

6-Fietspad-GA--20100510-ND7.jpg
Studenten van sterflat de Dijkgraaf en medewerkers uit Noord-West hoeven op weg naar de campus niet langer om te fietsen via de drukke Nijenoordallee. Een nieuw fietspad ontsluit de campus aan de westkant. Het pad werd begin vorige week opgeleverd. Fietsers (en wandelaars) hebben daarmee de primeur. Over niet al te lange tijd volgt de bus. 
Momenteel werkt de provincie aan het bestemmingsplan voor een nieuwe HOV-lijn (hoogwaardig openbaar vervoer) over de campus. De vrije busbaan gaat van oost (Mansholtlaan) naar west (Dijkgraaf) en komt aan de noordkant te liggen van de bestaande wegen Het Goor en Akkermaalsbos. Aan de oostkant maakt de busbaan onderdeel uit van een nieuwe aansluiting van de campus op de Mansholtlaan. 
Gemeenteraad
De ontsluiting van de campus op de Mansholtlaan maakt onderdeel uit van het nieuwe bestemmingsplan Wageningen Campus. In dit plan worden alle voorziene ontwikkelingen op de campus planologisch mogelijk gemaakt. Eind deze maand beslist de Wageningse gemeenteraad over het plan.
Een aantal ontwikkelingen uit het plan is al in gang gezet. Aan de westkant van de campus wordt op dit moment druk gebouwd aan het nieuwe onderkomen van Zodiac. De Banaan (voorheen Plant)  wordt  omgebouwd tot kantoor- en labruimte voor Zodiac. Op de vlakte naast Atrium vindt nieuwbouw plaats voor de dierverblijven, die nu nog aan de Marijkeweg zijn gevestigd.
Orion
Tussen Forum en Atlas start nog dit jaar de bouw van het tweede onderwijspand Orion. Dit najaar wordt bovendien begonnen met nieuwbouw voor het Facilitair Bedrijf, dat nu nog grotendeels is ondergebracht in de barakken op de hoek Bornsesteeg/Akkermaalsbos. Die barakken verdwijnen. FB komt een eindje verderop in een nieuw pand naast het Wisselgebouw aan het Akkermaalsbos. Op die plek zijn nu nog tennisbanen. Het is de bedoeling dat in de toekomst ook ICT (Computechnion, De Dreijen) naar dit nieuwe pand verkast.
Windhoeken
De nieuwe westelijke fietsroute maakt de campus voortaan uit alle windhoeken bereikbaar voor langzaam verkeer. Veruit de meeste fietsers gebruiken de zuidelijke aanrijroute over de Bornsesteeg. Over diezelfde weg is de campus ook  toegankelijk van de noordkant (Bennekom/Ede). Fietsers uit de oostelijke richting (Bennekom) gebruiken de Droevendaalsesteeg, de hoofdtoegang voor auto's naar de campus.  
Aanvullend op deze fietsroutes zit er nog een verbinding in het vat tussen de campus en de Leeuwenborch. Die extra zuidelijke ontsluiting wordt geopperd in het nieuwe bestemmingsplan Wageningen Campus. In feite gaat het hier om het doortrekken van het bestaande paadje tussen de Nijenoordallee en de Bongerd naar de campus,  ter hoogte van het toekomstige Orion.