Nieuws - 9 januari 2015

Fietspad Dijkgraaf dicht

tekst:
Roelof Kleis

Het fietspad naar de campus bij Dijkgraaf gaat drie weken dicht. De afsluiting is nodig voor de aanleg van de busbaan. De Bornsesteeg wordt hierdoor nog drukker dan normaal.

Sinds het kerstreces ligt het werk aan de busbaan stil. Komende maandag wordt weer begonnen. Dat gebeurt aan de westkant van de campus bij de Dijkgraaf. Ter plekke moet een duiker onder de grond worden gelegd. Het fietspad is hierdoor drie weken uit de roulatie. De fietsers moeten via de Nijenoord Allee bij de Bornsesteeg de campus op.

Dat zal de Bornsesteeg naar verwachting nog drukker maken dan nu al het geval is. Volgens een verkeerstelling van HasKoning/DHV zijn er dagelijks 6000 fietsbewegingen op de Bornsesteeg. Grofweg drieduizend studenten die heen en weer fietsen tussen thuis en college. Daar komen er nu ook nog eens 4000 bij die normaal gesproken over het fietspad vanaf de Dijkgraaf naar de campus komen.

In het voorjaar vindt de reconstructie van de kruising Dijkgraaf/Mondriaanlaan plaats en vervolgens ook het stukje weg naar de Nijenoord Allee. Op bijgaande tekening is te zien hoe de nieuwe verkeerssituatie er dan uit gaat zien. De wijk Noord West is dan zes weken alleen nog vanaf de Rijnsteeg bereikbaar. De busbaan moet tegen de start van het nieuwe collegejaar klaar zijn.

Het werk aan de busbaan staat los van de overige verkeersontwikkelingen rondom de campus. De provincie heeft in december plannen gelanceerd die de files rondom de campus op moeten lossen. De kruising Bornsesteeg/Nijenoord wordt mogelijk vervangen door een ongelijkvloerse rotonde, waarbij het doorgaande verkeer onder de rotonde passeert.