Nieuws - 25 augustus 2015

Fietsersbond: WUR, open die hekken

tekst:
Roelof Kleis

Van het station Ede-Wageningen naar de campus fietsen zonder één stoplicht tegen te komen? Het kan, als Wageningen UR meewerkt, zegt de Fietsersbond. Maar WUR wil niet.

Het zou zo’n mooie route zijn, verzucht Leo van den Berg van de Fietsersbond afdeling Wageningen. Via de Bornsesteeg, tussen Unifarm en de rioolwaterzuivering door naar de parallelweg langs de Mansholtlaan en dan door het fietstunneltje bij Bennekom en de Bovenbuurtweg naar het station. Zonder onderweg ook maar een stoplicht tegen te komen.

Maar dat gaat dus niet. Aan het einde van de Bornsesteeg, daar waar je rechtsaf zou kunnen over een niet-gebruikt stuk groen, staat een hek met een slot erop. En aan de andere kant van dit ontbrekende stuk in de fietsroute staat weer een hek met een slot erop. Wageningen UR wil de poorten letterlijk niet open zetten voor fietsers en wandelaars.

‘En dat is het enige wat we vragen’, zegt Van den Berg. ‘We hoeven geen breed fietspad. Een schelpenpaadje volstaat al. Of nog beter: zet die hekken open en wacht af wat er gebeurt. Als er belangstelling voor is, ontstaat vanzelf een olifantenpaadje.’ De Fietsersbond heeft er al een aantal keren op aangedrongen bij het Facilitair Bedrijf (FB) van de WUR. Tot nu toe vergeefs.

Ik weet zeker dat een aanzienlijk aantal medewerkers en studenten van WUR profijt zou hebben bij openstelling van het pad
Leo van den Berg

De tijd is er, volgens Ad van der Have van FB, nog niet rijp voor. Eerst moet er volgens hem duidelijkheid komen over de noordelijke ontsluiting van de campus. In dat plan is een vrijliggend fietspad langs de Bornsesteeg voorzien dat naar de stoplichten bij de Mansholtlaan voert. Daarnaast is er nog discussie over een snelle fietsverbinding tussen Wageningen (de campus) en Ede. ‘Over die twee fietsroutes willen we eerst zekerheid hebben.’

Dat betekent dus geen definitief nee, voegt Van der Have er voor alle duidelijkheid aan toe. Volgens de Fietsersbond zijn de argumenten van Wageningen UR zwak. ‘De aanpassing waar wij om vragen ligt ver buiten het gebied waar de eventuele aanpassingen in de infrastructuur zijn gepland’, reageert Van den Berg. ‘Ik weet zeker dat een aanzienlijk aantal medewerkers en studenten van WUR profijt zou hebben bij openstelling van het pad.’

Een definitief nee is er wel voor de wens van de Fietsersbond om de Droevendaalsesteeg te verbinden met de wijk Noordwest. De weg eindigt nu bij de stallen van Zodiac. En dat blijft ook zo, zegt Van der Have. ‘Daar ligt een belangrijk proefveld van ons en dat willen we niet laten doorsnijden door fietsers. Bovendien zien we de noodzaak van zo’n verbinding niet in.’