Nieuws - 18 november 2010

Feuten wekt beroering

De nieuwe BNN-serie Feuten heeft de nodige opwinding veroorzaakt in corporaal Wageningen.

25-Feuten2.jpg
Landelijk was door de corpora afgesproken om geen commentaar te geven op de serie, waarin onder meer beelden van ontgroeningen worden nagespeeld. Maar kennelijk was niet iedereen daarvan op de hoogte, want Resource kreeg bij Ceresleden zonder veel moeite een vijftal meningen los en plaatste die op resource.wur.nl.
Tot groot verdriet van het Ceresbestuur, zo bleek al gauw toen redactie en zelfs het bestuur van Wageningen UR een barrage van boze mailtjes en telefoontjes van de Cerestop te verwerken kregen. De kern daarvan, haal de citaten van internet, bleef ongehonoreerd. Wel werd uit een later bericht de tekst van een mail verwijderd waarin het Ceresbestuur het spreekverbod aan de leden oplegde, omdat het om een vertrouwelijk document zou gaan.
Inmiddels is ook duidelijk dat het BNN-programma niet bepaald een kijkcijferkanon is: naar de meest recente aflevering van Feuten keken slechts 280.000 mensen, ver onder het zendergemiddelde van Nederland 3.