Nieuws - 1 januari 1970

Feiten over de reorganisatie

Hoeveel mensen hebben de afgelopen week te horen gekregen dat ze op zoek moeten naar een nieuwe baan?
In totaal verdwijnen bij de bezuinigingen op de stafafdelingen ongeveer tweehonderd voltijdbanen. Omdat veel medewerkers in deeltijd werken zijn er waarschijnlijk tussen de tweehonderd en driehonderd mensen die te horen hebben gekregen dat zij 'potentieel voorlopig herplaatsingskandidaat' zijn.

Potentieel voorlopig herplaatsingskandidaat?
'Ja, zo heet dat formeel. Medewerkers hebben te horen gekregen of zij wel of geen baan hebben in het 'voorlopig concept plaatsingsplan'. Als ze daarin geen baan hebben, kunnen ze de komende drie weken hun belangstelling voor een functie aangeven. Een plaatsingscommissie beslist wie de lege stoelen krijgt. Als dat besluit is genomen zijn degenen die dan geen functie hebben 'voorlopig herplaatsingskandidaat'. 'Voorlopig' omdat ze nog bezwaar kunnen aantekenen tegen de beslissing. Een bedenkingencommissie beoordeelt de bezwaren. Pas als die allemaal zijn behandeld is er een 'plaatsingsplan' en mogen ook juristen spreken van een herplaatsingskandidaat, zonder verzachtende voorvoegsels.

Hoeveel ontslagen gaan er uiteindelijk vallen?
Dat durft nog niemand te voorspellen. Herplaatsingskandidaten hebben vijftien maanden de tijd om een nieuwe baan te vinden binnen of buiten Wageningen UR. Onduidelijk is hoeveel mensen daarin zullen slagen. De reorganisatie van de stafafdelingen is bovendien de eerste in een reeks. Bij verschillende kenniseenheden worden de komende maanden reorganisatieplannen vastgesteld voor de onderzoeksafdelingen. Daarin zullen ook honderden banen worden geschrapt.

Korné Versluis