Nieuws - 1 januari 1970

Feiten en cijfers over bezuinigingen overhead

De overhead van Wageningen UR wordt gereduceerd met een kwart, zo kondigt de raad van bestuur deze week aan. Het nieuws volgt op eerdere berichten over reorganisatie in de top van de kenniseenheden en het schrappen van 450 banen bij de instituten. Voor wie het even niet meer kan volgen, vijf vragen en antwoorden over de bezuinigingen.

Alweer een reorganisatie? Ik dacht dat ze bij DLO net bezig waren?
De bezuiniging op de stafafdelingen stond al aangekondigd in het herstelplan van DLO, Focus 2006. Dat had betrekking op instituten die in financiƫle nood verkeren, zoals Alterra, PRI en het praktijkonderzoek veehouderij. In het plan stond ook het voornemen om te gaan bezuinigen op de overhead, dat gaat de raad van bestuur nu uitwerken. De bezuiniging op de stafafdelingen betreft heel Wageningen UR en is niet geboren uit direct geldtekort, maar bedoeld om de instituten en de universiteit een betere concurrentiepositie te geven door bijvoorbeeld de tarieven voor onderzoeksopdrachten te verlagen.

Waar zullen de klappen gaan vallen?
Dat is nog niet duidelijk. De raad van bestuur wil eind oktober een uitgewerkt plan hebben. Uit de definitie van overhead die wordt gehanteerd is wel wat af te leiden. Het bestuurscentrum, het facilitair bedrijf en de stafafdelingen van de kenniseenheden zullen in moeten leveren. Secretaresse van de leerstoelgroep hebben even niets te vrezen, werknemers van het facilitair bedrijf des te meer.

De overhead bestaat uit bureaucraten die hardwerkende wetenschappers van het werk houden. Goed dat ze daar het mes in zetten?
Bureaucraten zijn al sinds jaar en dag de erfvijand van de werkvloer van universiteit en instituten. Klachten over een grote overhead zijn dus niet nieuw. Na de vorming van de kenniseenheden nam het weeklagen wel sterk toe. Zeker bij de universiteit bestaat het idee dat de fusie met DLO heeft geleid tot een invasie van bazen en baasjes.
Bij de klachten over de overhead denken de meeste mensen aan goedbetaalde managers die aanschuiven bij vergaderingen en vragen om financiƫle overzichten. Uit de inventarisatie van de overhead die de raad van bestuur als basis gebruikt voor de plannen blijkt dat zij, de beleidsvoorbereiders, ongeveer dertig procent van de overhead uitmaken. Het grootste deel, zeventig procent, bestaat uit mensen met uitvoerende taken. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers van de bibliotheek, de postkamer en de salarisadministratie.

Welke kenniseenheid heeft de grootste overhead?
De overhead is het grootst bij de kenniseenheid Maatschappij. 17 procent van de medewerkers werkt daar niet direct aan onderwijs en onderzoek. Bij de andere kenniseenheden verschilt de overhead niet veel, en varieert van 12 procent voor de kenniseenheid Plant tot 14 voor Agrotechnologie. De relatief hoge overhead bij de maatschappijwetenschappers wijten de onderzoekers aan de kleinere omvang van die kenniseenheid.

Om hoeveel banen gaat het?
De raad van bestuur heeft de opdracht gegeven om een kwart te besparen op de overhead, niet om een kwart van de mensen te ontslaan. Goedkoper inkopen, minder adverteren en minder deskundigen inhuren zijn ook maatregelen die besparingen opleveren. Welk deel van de besparingen uit het schrappen van banen komt, is nog niet te zeggen. Als uiteindelijk een kwart van de banen in de overhead geschrapt zou worden, zou dat gaan om ruim 300 voltijds banen. / KV