Nieuws - 23 oktober 2008

Feestelijke satijnzwam lichtpuntje op paddenstoelenjubileum

nieuws_2511.jpg
Een tamelijke onbeduidend voorkomen heeft ie, de feestelijke satijnzwam. Het feestelijke zit ‘m dan ook puur in de naam, Entoloma festivum, die verwijst naar het eeuwfeest dat de Nederlandse Mycologische Vereniging in het weekend van 18 oktober vierde op Kasteel Hoekelum in Bennekom. De feestzwam is nog maar pas ontdekt en moet nog officieel aan de wetenschappelijke wereld worden voorgesteld.
De feestelijke satijnzwam is een van de ongeveer dertig soorten satijnzwammen die ons land rijk is, zegt kenner Chiel Noordeloos van het Nationaal Herbarium in Leiden.
De expositie ter gelegenheid van het mycologenjubileum op Kasteel Hoekelum telde vierhonderd soorten paddenstoelen, zo’n tien procent van alle inlandse soorten. ‘Het leuke is dat mensen zich niet realiseren dat paddenstoelen nog zo weinig bekend zijn’, zegt Noordeloos. ‘Bij de hogere soorten is dat veel minder het geval. Maar paddenstoelen waren tot dertig jaar terug nog betrekkelijk weinig onderzocht.’
Maar ondanks alle aandacht voor de zwammen in de laatste decennia, gaat het slecht met de paddenstoelen in ons land. De nieuwe Rode Lijst van bedreigde soorten paddenstoelen, die op Kasteel Hoekelum werd gepresenteerd, telt maar liefst 1619 soorten. Dat is tweederde van alle soorten waarover voldoende bekend is om een gefundeerde uitspraak over het voorkomen te kunnen doen. Van 2108 soorten is dat niet het geval.
Vergeleken met de vorige Rode Lijst, van twaalf jaar geleden, zijn 177 soorten uit Nederland verdwenen. Daar steekt de vondst van de nieuwe feestelijke satijnzwam bleekjes bij af. Vooral de paddenstoelen die het van naaldbomen moeten hebben, doen het slecht. Dat komt volgens de mycologen door de tendens om steeds meer naaldbossen om te vormen in loofbossen.
Ter gelegenheid van het jubileum van de mycologenvereniging is in de bibliotheek van Wageningen UR de tentoonstelling ­Feast of Fungi te zien, met een grote ­collectie fraaie boeken over paddenstoelen.