Nieuws - 29 maart 2007

‘Faken heeft geen zin’

De een krijgt er bij voorbaat al knikkende knieën van, de ander vindt het boeiend. Psychologische tests en assessments zijn steeds vaker onderdeel van een sollicitatieprocedure. Ter voorbereiding daarop hield alumnivereniging KLV dinsdagavond 27 maart een informatiebijeenkomst in Wageningen voor haar studentleden.

‘Hier ben ik zo slecht in’, kreunt iemand vanaf de achterste rij. De ruim veertig studenten in een zaaltje van het KLV-gebouw achter de Aula hebben zojuist een formulier vol vierkantjes, cirkels en streepjes uitgedeeld gekregen, waarin ze patronen moeten zien te herkennen.
Het is een voorbeeld van een test waarmee potentiële werkgevers hun sollicitanten proberen te leren kennen. Niet alleen cijfergerichte multinationals testen starters uitgebreid met dit soort psychologische testen, maar ook ontwikkelingsorganisaties en overheidsinstanties zien graag of sollicitanten kunnen onderhandelen en hoe ze reageren op bijvoorbeeld stress en confrontaties.
‘Maar hoe representatief is zo’n test? Wat zeggen deze vierkantjes over mij?’, vraagt iemand aan Lesley Lap, de loopbaanadviseur die de studenten in twee uur tijd inwijdt in de testtechnieken van potentiële werkgevers. ‘Het zegt iets over een specifiek deel van je brein. Andere testen, zoals een numerieke of een taaltest, geven andere inzichten.’ Samen vormen de resultaten een beeld van wat een sollicitant in huis heeft.
Er is echter meer dan voldoende ruimtelijk inzicht of taalgevoel. Werkgevers willen ook weten hoe kandidaten zich gedragen in de dagelijkse praktijk. Daarom worden naast de psychologische testen vaak assessments gebruikt om sollicitanten te beoordelen op hun kunnen. ‘Een psychologische test vertelt iets over je capaciteiten, een assessment beoordeelt je gedrag’, vertelt Lap.
Met bijvoorbeeld rollenspelen kan een werkgever zien hoe iemand functioneert in een groep of reageert op onverwachte ontwikkelingen. En het heeft geen zin om je anders voor te doen dan je bent, benadrukt Lap. ‘Sociaal gewenste antwoorden of gedragingen zijn killing. Psychologen peilen je aanleg en potentie. Daarbij word je helemaal door de mangel gehaald. Faken heeft geen zin. Wees jezelf.’
Maar kun je je dan wel voorbereiden op een test? ‘Ja, door te oefenen’, zegt Lap. Dit geldt zeker voor de psychologische testen. ‘Voor een groot deel hangt het resultaat af van de aanleg die je hebt voor een onderdeel, maar met oefenen kan iedereen zich ontwikkelen.’ En nog belangrijker: ‘Je wordt zekerder van jezelf als je weet wat je kunt verwachten.’