Nieuws - 1 januari 1970

Faît accompli

Faît accompli

Faît accompli


,,Ik ben niet zo’n studiebol, weet je’’, zegt een Chinese jongeman die we
gemakshalve Li zullen noemen. ,,Ik denk niet dat die opleiding iets voor
mij is.’’
,,Studeren?’’, vraagt studentenwerver Rien Bor verbaasd. ,,Wie heeft het
hier over studeren? In Wageningen gaan wij er vanuit dat jij hebt
gestudeerd aan de universiteit van het leven. Het leven is toch veel
leerzamer dan alle boeken bij elkaar? Daarom stellen onze examens geen
fluit voor en heten wij University of Life Sciences. Je hoeft geen eens
Engels te kunnen. Als je maar zoiets als ‘please, sit down’ snapt.’’
,,Please, sit down?’’, vraagt Li.
,,Laat maar zitten. Als je maar geen al te stomme dingen doet. In het lab
geen zoutzuur over jezelf gieten of zo.’’
,,Zoutzuur?’’
,,Aha’’, zegt Bor. ,,We spelen hard to get. Hou ik van, Li. Luister. Als
jij je nu inschrijft voor die MSc, dan krijg je van mij dit totaalpakket
aan penisverlengende kruidenpillen. Wij garanderen: zeven centimeter in
twee maanden tijd. Wat zeg je daarvan?’’
,,Nou…’’
Nou vraag je je natuurlijk af: wat moet ik daarmee? Goede vraag, Li. Daarom
krijg jij ook nog deze originele Viagra’s. Van de vrachtwagen gevallen,
zullen we maar zeggen. Cadeautje van ome Bor. Nou?’’
Li zegt niks en haalt adem. Bor drukt hem een pen in zijn hand en wijst hem
op een papier waar hij moet tekenen. ,,Dan heet ik je namens Wageningen
University alvast welkom’’, zegt Bor, terwijl hij over Li’s schouder
meekijkt. ,,Kukeleku.’’|

Willem Koert