Nieuws - 5 september 2002

Facilitair bedrijf blijft in 2002 waarschijnlijk uit rode cijfers

Facilitair bedrijf blijft in 2002 waarschijnlijk uit rode cijfers

Het facilitair bedrijf zal in 2002 waarschijnlijk ongeveer quitte draaien. Dat verwacht Hans Peul, de financi?le man van het bedrijf. Vorig jaar boekte het facilitair bedrijf nog een verlies van acht miljoen euro. Bij een ongewijzigd budget zullen bezuinigingen in 2003 echter onvermijdelijk zijn.

De afgelopen weken hebben de directeuren van de verschillende onderdelen van het facilitair bedrijf een brief gekregen met de vraag of zij mogelijkheden zien om twintig procent te bezuinigen. Die vraag zorgde voor onrust onder het personeel van het facilitair bedrijf dat de laatste jaren veel te lijden heeft gehad van reorganisaties.

Volgens Peul mag uit de bewuste brief echter niet geconcludeerd worden dat er volgend jaar twintig procent bezuinigd moet worden. "Dat gaat veel te snel. Voorlopig is dit niet meer dan een rekenexercitie. We zijn bezig met het opstellen van een begroting voor 2003. Daarbij hebben we natuurlijk wensen, en om die wensen te vervullen hebben we financi?le ruimte nodig."

Of er gesneden wordt in de budgetten van het facilitair bedrijf hangt volgens Peul af van het budget dat het krijgt toegewezen door de raad van bestuur. "Voorlopig is het dus een ombuiging, of het uiteindelijk een bezuiniging wordt hangt af van de strategische keuzes die de raad van bestuur maakt."

Als het budget van het facilitair bedrijf gelijk blijft zullen bezuinigingen onvermijdelijk zijn, volgens Peul.

Een deel van de meevallende resultaten voor 2002 wordt veroorzaakt omdat nog niet alle functies zijn bezet. Daardoor vallen personeelskosten lager uit dan begroot.

Een van de verliesposten van het facilitair bedrijf wordt ook dit jaar gevormd door de kantines van de universiteit. In 2002 draaien de kantines naar verwachting een verlies van 180.000 euro. Het facilitair bedrijf wil daarom zo snel mogelijk de prijzen verhogen, maar wacht daarvoor nog op toestemming van de raad van bestuur.

Peul: "Ik denk dat de draagkracht van de gebruikers van de kantines groter is dan die van het facilitair bedrijf. En bovendien kan iedereen kiezen of hij bij de kantine koopt of niet. Niemand is te mooi om thuis een pakje brood te smeren, toch?" | K.V.