Nieuws - 8 november 2001

Faber bekritiseert onderzoek agrarisch natuurbeheer

Faber bekritiseert onderzoek agrarisch natuurbeheer

Staatssecretaris Geke Faber van natuur bekritiseerde onlangs in antwoord op kamervragen het onderzoek naar agrarisch natuurbeheer dat de Wageningse ecologen dr David Kleijn en prof. Frank Berendse onlangs in Nature publiceerden. Volgens Faber heeft het onderzoek betrekking op percelen die vallen onder het oude subsidiestelsel.

"Nee, dat klopt zeker niet", reageert Berendse. "De regeling zoals wij die onderzochten, daarop kunnen boeren nu ook nog contracten afsluiten." Berendse stelt dat de Wageningse ecologen betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van het nieuwe Programma Beheer, en dat daar terdege rekening mee gehouden is bij het onderzoek.

Berendse is kritisch over het feit dat er nooit wetenschappelijk is gekeken naar agrarisch natuurbeheer. "Sinds 1981 doen we aan agrarisch natuurbeheer. Als we op dat moment waren begonnen bijvoorbeeld de vogelstand te volgen in percelen met en zonder agrarisch natuurbeheer hadden we nu een schat aan gegevens. Men wil het beleid dat men heeft uitgezet gewoon uitvoeren, niet teveel gehinderd door kennis van zaken."

Berendse en Kleijn zijn overladen met kritiek na de publicatie in Nature, en soms zelfs beschuldigd van een eigen agenda. Berendse blijft echter pal achter het onderzoek staan. "We kunnen de resultaten wel of niet leuk vinden, het is belangrijker dat die informatie boven water komt. Het beleid is beter verkoopbaar als we kunnen aantonen dat het werkt."

Het onderzoek van Berendse en Kleijn is nu betaald met geld van het programma biodiversiteit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, terwijl het ministerie van LNV eerst om subsidie is gevraagd. "Daar wilde men gewoon niet aan", aldus Berendse.

De ecologen hebben een subsidieaanvraag ingediend voor verder onderzoek, onder meer een nadere analyse van de reeds verzamelde data, maar ook voor het verzamelen van meer gegevens. Doel van het onderzoek is om aan te geven waarom beheer wel of niet positief werkt voor de natuur. | M.W.