Nieuws - 20 december 2001

FNV steunt werknemers met rsi

FNV steunt werknemers met rsi

De FNV heeft twee universiteiten aansprakelijk gesteld voor het ontstaan van een beroepsziekte. In beide gevallen gaat het om rsi bij een medewerker. Tien soortgelijke dossiers tegen instellingen zijn in voorbereiding.

"Dit is een dreiging in zijn algemeenheid, dat werknemers de werkgevers aansprakelijk kunnen stellen voor rsi", vertelt ir Fred Hoek van de Arbo- en milieudienst van Wageningen UR. De dienst geeft rsi-voorlichting en helpt mensen bij het indienen van een claim. Zij krijgen daarvoor de medewerking van de raad van bestuur.

"De eerste claim met betrekking tot rsi op Wageningen Universiteit werd pas vorig jaar ingediend. Wij hebben nauwelijks te maken met een claimcultuur. Het gaat om enkele gevallen en dat aantal neemt niet toe. Als de vakbond de steun daarvoor gaat verlenen, dan stijgt het aantal claims denk ik wel, want dan worden de claims collectief ingediend", aldus Hoek.

Wanneer er een claim wordt ingediend, moet de werkgever kunnen aantonen dat al het mogelijke is gedaan om rsi te voorkomen. Ten eerste moet er voorlichting worden gegeven. Daarnaast moet de werkgever zorgen voor een goede werkplek, die aangepast kan worden aan de maten van de werknemer. "Bij deze inrichting van de werkplekken is het duidelijk. Dat is een norm, het staat in de Arbo-wet. Bij de relatie van rsi met betrekking tot werkdruk en werkstress ligt het heel moeilijk. Dat is natuurlijk moeilijk aantoonbaar te maken," legt Hoek uit. | M.Hk