Nieuws - 11 december 2008

FAVORITISME

‘En dus zoek je een man’ riep mijn collega Lieke, ‘want vrouwen praten niet over wetenschap tijdens een borrel.’ Ze keek erbij alsof ze me betrapt had.
En dat was ook wel zo. Samen vormen we de sollicitatiecommissie voor een nieuwe vakredacteur en ik vertelde haar wat voor iemand ik voor ogen had. Een echte bèta, iemand die in het weekend NewScientist leest en met een biertje in de hand begint over de genetische verspreiding van het enzym acetaldehyde dehydrogenase.
Daarmee heb ik dus een beeld van een man. Dat is een subtiel, onderbewust proces, blijkt uit een Nijmeegs onderzoek. Favoritisme heet dat. En dus kiezen mannen mannen en vrouwen vrouwen.
En zo houden we het glazen plafond in de wetenschap in stand. Want in de benoemingcommissies van hoogleraren en uhd’ers zitten voornamelijk mannen. In vergelijking met het Europees gemiddelde telt de wetenschappelijke top in Nederland nauwelijks vrouwen.
En in Wageningen is het net zo. Van de schaal-twaalf-en-hogerfuncties is slechts achttien procent vrouw. Dat moet naar dertig procent, adviseerde een Wageningse klankbordgroep.
Maar onze rector wil daar niet aan. ‘Streven naar meer vrouwen mag niet boven het streven naar kwaliteit gaan’, vertelt hij op pagina 8. Dat klinkt logisch. Positieve discriminatie is onwenselijk, omdat het stigmatiseert. Als de nieuwe prof een vrouw is, ga je je toch afvragen of ze dat aan haar tweede X-chromosoom te danken heeft.
Maar het zou goed zijn om de favoritisme-ziekte uit te bannen. Wie sollicitanten selecteert, heeft de neiging om een kloon te zoeken. Zorg dus dat de leden van benoemingscommissies die neiging kennen en onderdrukken.
Overigens zijn de kerstknuffels die we deze week uitdelen, ook niet gespeend van enige gendervoorkeuren. De vrouwen krijgen hier een knuffel van collega’s omdat ze de sfeer op de afdeling verbeteren, de mannen omdat ze een project succesvol hebben afgerond…
Kennelijk prijzen we mannen en vrouwen om verschillende verdiensten. Hoe komt dat toch? Misschien een mooie vraag om tijdens het kerstdiner aan je familie voor te leggen. Als je de NewScientist uit hebt natuurlijk. Fijne feestdagen!