Nieuws - 4 december 2015

Extra promotiebeurzen bètadocenten

tekst:
Hoger Onderwijs Persbureau

Voor docenten die promotieonderzoek willen doen naar lesgeven in bètavakken maakt het Onderwijsministerie 3,5 miljoen euro extra beschikbaar. Daarmee kunnen zestien mensen promoveren.

Foto: Stetson University

Minister Bussemaker wil meer gepromoveerde docenten voor de klas, omdat dit volgens het kabinet de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt. Er bestaat al een promotiebeurs van ongeveer 9,5 miljoen euro per jaar voor leraren in het basisonderwijs tot het hbo. Nu komt er extra geld beschikbaar in de vorm van een eenmalige subsidie die is aangevraagd door het project ‘Dudoc Bèta’.

Met de 3,5 miljoen euro wil Bussemaker het leraarschap aantrekkelijker maken en onderwijsvernieuwing stimuleren, aldus een verklaring. Een gepromoveerde leraar zorgt volgens haar voor ‘meer diepgang en reflectie in het onderwijs’ en daar profiteren alle leraren van, ook toekomstige. ‘Op basis van de studies kunnen de lerarenopleidingen hun curriculum verbeteren. Zo krijgen onze leerlingen straks nog beter onderwijs én wordt de lerarenopleiding aantrekkelijker voor betàstudenten.’

Hoogleraar Martin Mulder, van de leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies van Wageningen UR, die in het verleden al enkele docenten van middelbare scholen begeleidde bij hun promotie, reageert: ‘Het is goed dat er extra geld wordt geïnvesteerd om docenten de kans te geven in deeltijd te promoveren. Dat zorgt voor inhoudelijke en didactische vernieuwing in het bètaonderwijs.’