Nieuws - 26 juni 2008

Extra onderwijsgebouw naast Forum

De raad van bestuur wil snel een extra onderwijsgebouw op Wageningen Campus. Door de groeiende instroom – vorig jaar 25 procent meer, dit jaar naar verwachting 20 procent – telt Wageningen Universiteit in 2012 6500 studenten, heeft het bestuur berekend. Eerder dan verwacht is daarom extra onderwijsruimte nodig.

Het nieuwe onderwijsgebouw zou al in 2011 of 2012 klaar moeten zijn. Het komt tussen Atlas en Forum, maar dan iets meer naar het zuiden richting sportcentrum de Bongerd, zodat de open ruimte en zichtlijnen op de campus intact blijven, verklaart woordvoerder Simon Vink.
De snellere realisatie van het onderwijsgebouw leidt niet tot vertraging van andere nieuwbouw op Wageningen Campus, verwacht Vink. Als de nieuwbouw voor de Plant Sciences Group in het voorjaar van 2009 klaar is, wordt de verhuizing van de leerstoelgroepen van Zodiac naar de campus ter hand genomen. De nieuwbouw voor de voedingswetenschappers op de Dreijen, die gepland staat voor 2018-2020, wordt waarschijnlijk niet naar voren gehaald. ‘Zoals het er nu uitziet, is dat niet haalbaar’, zegt Vink, maar een taakgroep gaat nog kijken naar de consequenties en eventuele alternatieven.’