Nieuws - 26 april 2018

Extra miljoenen moeten kennisbasis Wageningen Research versterken

tekst:
Albert Sikkema

Wageningen Research gaat de extra 13,2 miljoen euro die het dit jaar krijgt, investeren in onderzoeksmodellen en tien strategische programma’s. Hiermee moet de kennisbasis van de instituten verbeteren.

©Sven Menschel

Het extra geld komt van het kabinet, dat dit jaar in totaal 200 miljoen extra besteedt aan toegepast onderzoek. Hiervan gaat ruim 13 miljoen naar Wageningen Research. WUR stelde de afgelopen maand een bestedingsplan op, dat op 19 april werd goedgekeurd door de betrokken ministeries.

Modellen
WUR baseert zich bij de besteding op de zogenaamde Dun ijs-analyse uit 2016, waarin WUR uitlegt dat de onderzoekinstituten door de voortdurende bezuinigingen geen ontwikkelgeld voor nieuwe kennis meer hebben. Daarom gaat Wageningen Research dit jaar 3,3 miljoen extra steken in het moderniseren van onderzoeksmodellen op het gebied van onder andere bedrijfsinkomens, gewasgroei en klimaat. Zo’n 40 onderzoeksmodellen hebben een update nodig, zegt Karin Horsman van Corporate Strategy & Accounts.

Onderzoekprogramma’s
Voorts wordt er 8,9 miljoen uitgetrokken voor tien thematische onderzoekprogramma’s over onder meer organische mest, precisielandbouw, data science, mariene resources, robuuste plantaardige en dierlijke productiesystemen, een natuur-inclusieve leefomgeving en nieuwe diagnostiek. Bij al deze thema’s, die tussen de 6 ton en 1,2 miljoen krijgen, zijn ten minste drie Wageningse kenniseenheden betrokken. De deelnemers gaan samen de besteding van het geld uitwerken.

Cofinanciering
Verder gebruikt Wageningen Research 1 miljoen als cofinanciering van reeds goedgekeurde EU-projecten. Dat brengt het totaal op 13,2 miljoen voor 2018. Ook de komende jaren krijgen de instituten dit bedrag extra van het kabinet. ‘De intentie is dat we deze programma’s voor meerdere jaren ondersteunen’, zegt Horsman. ‘Maar wellicht vinden er verschuivingen plaats, want we zijn bezig met een nieuwe strategie.’ Eind 2018 bepaalt het bestuur de toekenning van het extra geld voor 2019.

Door de extra inkomsten verdubbelt het kennisbasisgeld van de Wageningse instituten bijna. Vorig jaar kreeg Wageningen Research 16,4 miljoen voor onderhoud van de kennisbasis, nu komt daar 13,2 bij. Dat bedrag kan komend jaar nog verder oplopen.

lees ook