Nieuws - 15 maart 2007

Extra geld voor apparatuur en onderwijs

Financieel was 2006 een uitstekend jaar voor Wageningen UR. De instituten boekten een positief resultaat van twaalf miljoen euro. De hogeschool hield vier miljoen in kas, de universiteit vijf. Een deel van die vijf miljoen gaat naar nieuwe apparatuur, en onderwijs en talent.

De winst van de hogeschool en de instituten wordt gebruikt om de financiële reserves op peil te brengen. De instituten zagen hun reserves de afgelopen jaren flink slinken door de dure reorganisatie Focus 2006. Het gunstige resultaat van de hogeschool komt door de verkoop van het pand in Deventer.
Ook een deel van de meevaller van de universiteit is waarschijnlijk eenmalig. De raad van bestuur wil een deel ervan besteden. Voor de aanschaf van apparatuur komt één miljoen beschikbaar, voor onderwijsvernieuwing en ‘talentontwikkeling’ reserveert het bestuur elk een half miljoen.
Rond de zomer wil de raad van bestuur kijken of de meevallers bij de universiteit structureel zijn. Als dat zo is, komt er meer geld voor onderwijs en onderzoek beschikbaar.