Nieuws - 8 oktober 2019

Extra eiwit kan duursporter helpen

tekst:
Anja Janssen

Duursporters die een intensief trainingsprogramma volgen en extra eiwit nuttigen, boeken meer progressie door training, dan duursporters die geen extra eiwit eten. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Pim Knuiman bij Humane Voeding en Gezondheid.

© Pim Knuiman

Knuiman deed zijn bevindingen in een studie met 44 gezonde jonge mannen, allemaal recreatieve sporters. Ze trainden tien weken lang drie keer per week op een fietsergometer (een soort hometrainer) bij een intensiteit waarbij je net niet volledig de verzuring ingaat.

‘Je noemt die intensiteit ook wel de anaerobe grens of lactaatdrempel’, zegt Knuiman. De helft van de groep kreeg in de testperiode extra eiwitten bovenop hun normale voeding: na elke training en voor het slapengaan namen ze een drankje met 28 gram caseïne-eiwit. De andere helft – de controlegroep – kreeg een ‘eiwitloos’ koolhydraatdrankje dat er hetzelfde uitzag en smaakte. De sporters en onderzoekers wisten niet wie in welke groep zat.

VO2max
Door training neemt het maximale zuurstofopnamevermogen – de VO2max – van sporters toe. ‘Maar wij zagen een grotere VO2max-toename in de eiwitgroep’, zegt Knuiman. ‘En ook op de lichaamssamenstelling had de extra eiwitinname effect: de hoeveelheid vetvrije massa nam toe in de eiwitgroep, terwijl hun vetmassa afnam. 'Zo’n verbeterde lichaamssamenstelling is gunstig voor gezondheid en sportprestatie', zegt Knuiman. De VO2max is een belangrijke bepalende factor voor het prestatievermogen, maar Knuiman kan op basis van zijn onderzoek niet concluderen dat ook het prestatievermogen toeneemt door de eiwitdrankjes. ‘Onze studie was ingericht op de VO2max als uitkomstmaat. Om ook een statistisch significant verschil in prestatievermogen aan te kunnen tonen, zijn meer proefpersonen nodig.’

Spier
Naast het zuurstofopnamevermogen onderzocht Knuiman veranderingen in de spier. ‘Door training verbetert de oxidatieve capaciteit van de spier: hij krijgt dan een hogere capaciteit om op basis van zuurstof het molecuul adenosinetrifosfaat - ATP - te genereren. Wij hebben die oxidatieve capaciteit gemeten aan de hand van de maximale enzymactiviteit. In de spier zitten namelijk allerlei enzymen en de activiteit van die enzymen bepaalt grotendeels de oxidatieve capaciteit van de spier.’ Knuiman vond geen significant grotere toename van de enzymactiviteit bij de mannen die de eiwitdrankjes dronken. Maar hij zag wel een trend naar een hogere activiteit. En dat suggereert dat hun spier zich sterker heeft aangepast als gevolg van de training, en dus beter in staat is dit soort intensieve trainingen uit te voeren.

De gevonden effecten van extra eiwit zijn dus positief. Raadt Knuiman daarom alle duursporters nu aan om meer eiwit te nemen? ‘Vooralsnog niet. Bij ons trainingsprogramma lijkt het een effectieve strategie. Toekomstig onderzoek moet bepalen of het ook effect heeft bij een andere trainingsfrequentie, trainingsintensiteit of trainingsstatus van het individu.’

Pim Knuiman verdedigt op 11 oktober 2019 zijn proefschrift Nutritional impact on molecular and physiological adaptations to exercise – nutrition matters.