Wetenschap - 1 januari 1970

Extra bezuiniging dreigt voor DLO

Extra bezuiniging dreigt voor DLO

Extra bezuiniging dreigt voor DLO


DLO zal in 2003 waarschijnlijk extra moeten bezuinigen. Het ministerie van
landbouw (LNV) heeft eind december laten weten dat het een extra
bezuiniging van ongeveer 6 miljoen euro heeft ingeboekt. Het ministerie en
Wageningen UR zijn nog in overleg over de bezuinigingen.

Wageningen UR voelde zich overvallen door het plan van LNV. ,,Het kwam voor
ons als een donderslag bij heldere hemel’’ zegt collegevoorzitter Aalt
Dijkhuizen. Hij heeft het ministerie 10 januari in een brief verzocht om
opheldering over de extra bezuiniging. Voor DLO stond al een korting van
ongeveer 5 miljoen euro in de boeken. Een deel van die bezuinigingen was
nodig omdat minister Veerman een korting op het Hoger Agrarisch Onderwijs
heeft teruggedraaid. Uit de laatste overzichten van het ministerie blijkt
dat een groter deel van de kosten daarvan voor rekening zullen komen van
DLO.
Volgens collegevoorzitter Aalt Dijkhuizen is er nog geen definitief besluit
genomen over de bezuiniging. ,,We zijn in overleg. We proberen samen een
oplossing te vinden die minder negatief voor ons uitpakt.’’ Dijkhuizen
heeft LNV gevraagd om lopende onderzoeksprogramma’s te ontzien. Het
ministerie is volgens hem bereid om de pijn voor Wageningen UR te
verzachten. ,,Ik moet zeggen dat er een constructieve houding is.’’
Naast de bezuinigingen bevatte de brief van het ministerie nog een
tegenvaller. Wageningen UR heeft het ministerie vorig jaar gevraagd om
extra geld voor het ATO. LNV heeft echter laten weten daar dit jaar geen
geld voor te hebben. Het ATO verkeert in moeilijk vaarwater omdat het te
weinig eigen geld heeft om te kunnen inschrijven op onderzoeksprojecten van
bijvoorbeeld de Europese Unie. Veel fondsen, waaronder de onderzoeksfondsen
van de EU, subsidiëren maar een deel van het onderzoek. Het andere deel
moet het onderzoeksinstituut zelf betalen.
Directeur dr Johan Sanders heeft de hoop op extra financiering nog niet
opgegeven. ,,Wij zijn nog in gesprek met LNV over de basisfinanciering.’’
Het ATO krijgt volgens Sanders minder basisfinanciering van de overheid dan
andere instituten. ,,Daarom komen bij ons de problemen harder aan.’’ ,,Wij
proberen het ministerie duidelijk te maken dat wij grote waarde hebben voor
de Nederlandse landbouw. Bovendien, voor elke euro die zij ons geven, halen
wij een euro uit Brussel.’’ Sanders sluit niet uit dat het ATO moet
reorganiseren als LNV geen extra geld ter beschikking stelt voor het
technologisch onderzoek. |
K.V.