Nieuws - 1 januari 1970

Extra bescherming oud grasland niet nodig

Om de genetische diversiteit van inheemse gras en klaversoorten te bewaren, is voorlopig geen extra natuurbescherming nodig, blijkt uit onderzoek van Plant Research International en het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN).

De onderzoekers hebben in Nederland vijftig oude graslanden in agrarische gebieden gevonden waarin volgens de eigenaren na circa 1970 geen intensieve stikstofbemesting of inzaaiing met moderne rassen heeft plaatsgevonden. Deze oude graslanden, die voornamelijk worden begraasd door jong vee, paarden en schapen, zijn bijzonder aangezien het overige grasland in Nederland zeer homogeen is geworden van samenstelling en minder genetische diversiteit bezit.
Vergelijking van een representatieve groep van zestien oude graslanden in agrarische gebieden met graslanden in natuurreservaten, liet zien dat de genetische diversiteit van gras en klaver bij beide types grasland ongeveer gelijk is. De genetische rijkdom wordt dus bewaard op twee plekken.
De onderzoekers concluderen dat het voorlopig niet nodig is oude graslanden extra te beschermen om de genetische diversiteit te bewaren. Het onderzoek, onder leiding van dr Rob van Treuren van CGN en in opdracht van het Ministerie van LNV, werd gepubliceerd in Molecular Ecology. / HB