Nieuws - 6 december 2015

Externe financiering uni's: €1,3 mld

tekst:
Albert Sikkema

De Nederlandse universiteiten halen samen 1,3 miljard euro op aan externe onderzoeksopdrachten. De financiering vanuit bedrijfsleven neemt af, internationale organisaties worden een steeds belangrijkere bron van inkomsten.

Bronnen derde geldstroom per universiteit. Uit onderzoek van ScienceWorks.

Onderzoekers in Wageningen en de TU Eindhoven halen het meeste geld op voor onderzoek bij het bedrijfsleven en internationale organisaties. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau ScienceWorks. Wageningen haalt per onderzoeker €55.193 op, Eindhoven €47.656. Ter vergelijking: bij de Universiteit van Maastricht is dit €29.052.

Wanneer wordt gekeken naar het totaalbedrag aan contractonderzoek, dan voeren de universiteiten in Utrecht en Groningen de lijst aan met ruim 168 miljoen en 147 miljoen aan onderzoeksopdrachten.

Gemiddeld is ongeveer een kwart van de inkomsten van universiteiten afkomstig van derden, zo blijkt uit het onderzoek. Bedrijven spelen een minder grote rol dan vaak wordt verondersteld. Van alle contractonderzoek is 21 procent afkomstig van het bedrijfsleven. In 2009 was dit nog ruim 25 procent. Internationale organisaties worden juist steeds belangrijker. Zij brengen nu 21,5 procent van de externe gelden in, tegen 16 procent zes jaar geleden.