Nieuws - 1 januari 1970

Experiment

Experiment


,,Het was wel een soort experiment. Zouden onderzoekswereld en academische
wereld elkaar willen verstaan? Zou er een loopgravenoorlog ontstaan en zou
men vooral bestaande posities willen veiligstellen? Ik stel vast dat dat
nauwelijks is gebeurd.’’ Dit zegt oud landbouwminister Jozias van Aartsen,
nu fractievoorzitter van de VVD, die terugblikt op de eerste aanzetten van
de fusie tussen Wageningen Universiteit en DLO. Van Aartsen was daar de
initiator van. In 1995 gaf hij Bram Peper de opdracht uit te zoeken hoe het
landbouwkennissysteem efficiënter gemaakt kon worden. Van Aartsen nu
daarover: ,,Ik ben nog steeds tevreden over het destijds inschakelen van
een derde, een adviseur van buiten de bekende kring, in de persoon van Bram
Peper. Zijn idee bood een uitstekende kans om synergie tot stand te brengen
door samenwerking tussen universteit en DLO.’’ In 1996 stelt Van Aartsen
een kabinetsstandpunt op over aanpassing van de LNV kennisinfrastructuur.
Het jaar erop benoemt hij Cees Veerman tot voorzitter van de nieuwe
organisatie. Van Aartsen: ,,Door dezelfde bestuurders aan te wijzen voor
universiteit en DLO kreeg je samenhang en draagvlak.’’ | J.T.

Zie ook pagina 10-11: Vijf jaar Wageningen UR