Nieuws - 1 januari 1970

Experiment met PGO mislukt

Probleemgestuurd onderwijs (PGO) is in Wageningen nooit een succes geworden. De doelstelling om dertig procent van het onderwijs in deze vorm te geven is bij lange na niet gehaald. Dat concludeert het onderwijsinstituut (OWI) na een evaluatie van de verschillende vormen groepsonderwijs.

Het was de droom van menig onderwijsdeskundige en vakbondsstudent: probleemgestuurd onderwijs, waarbij studenten zelfstandig kennis opdoen. In Maastricht, waar de onderwijsvorm werd ontwikkeld, is het een succes. Maar ondanks de grote beloften en ambities is het in Wageningen nooit zover gekomen.
Het OWI dat voor de ontwikkeling van een nieuwe onderwijsvisie het groepsonderwijs in Wageningen tegen het licht hield, constateert in een intern discussiestuk dat PGO in Wageningen nauwelijks nog aanwezig is. ‘Er is weinig animo om na de min of meer mislukte experimenten verder te gaan met deze onderwijsvorm’, aldus de nota. Volgens dr. Harry Scholten, beleidsmedewerker OWI en schrijver van het stuk, heeft dat onder andere te maken met het onderwijs dat in Wageningen gegeven wordt. ‘In Maastricht ligt de nadruk veel meer op kennisverwerving, op het echte stampwerk. PGO leent zich uitstekend om bijvoorbeeld te leren hoe een hart of lever functioneert. In Wageningen speelt de toepassing van kennis in complexe situaties een veel grotere rol. PGO is daarom in veel gevallen geen wenselijke onderwijsvorm. Daarnaast hebben we in Wageningen overwegend kleine groepen. Dat leent zich voor andere vormen, waarbij het contact met de docent vaak intensief en bijna persoonlijk kan zijn.’
Aanleiding voor de evaluatie is de ontwikkeling van een nieuwe onderwijsvisie. Die zou in Wageningen nog ontbreken, zo luidde het oordeel bij de accreditatie van enkele opleidingen. In Wageningen bestaan vele vormen van groepswerk, waarvan een groot deel onder de noemer probleemgestuurd onderwijs wordt geschaard. Ten onrechte, bleek uit de evaluatie, want slechts een paar vakken hanteren het Maastrichtse model. OWI-directeur prof. Pim Brascamp: ‘Dan heb je de keuze het rustig te laten bestaan of af te schaffen. We hebben afschaffing even overwogen, maar waarom zou je daar principieel over zijn? Er zijn voorbeelden waar het wel werkt. De praktijk zal zijn dat mensen er gewoon mee door kunnen.’
Momenteel bekijkt het OWI welke vormen van groepsonderwijs er in Wageningen gebruikt worden en welke vergoeding hiervoor nodig is. Op basis daarvan zal in overleg met de opleidingen de nieuwe onderwijsvisie worden bepaald. / JH

Zie ook pagina 9: PGO: van droom naar desillusie