Nieuws - 28 juni 2013

Exit stoplichten Bornsesteeg

Nooit meer wachten voor de stoplichten bij de Bornsesteeg! Mogelijk al over twee jaar, als het aan de gemeente ligt.

IMG_0838.JPG
Het kan door de Nijenoord Allee verdiept aan te leggen. Boven de weg komt dan een rotonde waar de fietsers voorrang hebben. Dat is het plan waarmee het college van burgemeester en wethouders een van de grootste verkeersknelpunten in de stad willen oplossen. Er hangt wel een prijskaartje aan van ruim zes miljoen euro. De uitvoering is op zijn vroegst in 2015/2016 voorzien.
Fietstunnel
De 'fietsrotonde' over de Nijenoord Allee maakt onderdeel uit van een heel pakket aan maatregelen om de campus beter bereikbaar te maken voor fietsers. Deze zijn beschreven in het net vrijgegeven Gemeentelijk Mobiliteitsplan. Een daarvan is een fietstunnel onder de Nijenoord Allee ter hoogte van Hoevestein en een 'ongelijkvloerse fietsoversteek' van de Nijenoord Allee vanaf de Rooseveltweg en de Mondriaanlaan (woonwijkNoordwest).  Beide ingrepen kosten twee miljoen euro. De komende jaren is daar geen geld voor.
Fietssnelweg
De ingrepen rondom de campus krijgen in de stad een vervolg. Op termijn moeten snelle en comfortabele fietsroutes komen van de studentencomplexen Haarweg en Rijnveste naar de campus. Die verbindingen zijn nu erg onveilig, onduidelijk en oncomfortabel. Met name de fietsersstroom rondom winkelcentrum Tarthorst levert veel ongemak op. In een nog verder verschiet staat een fietssnelweg tussen station Ede-Wageningen, de campus en het centrum van Wageningen.
2x2 rijstroken
De wegen rondom de campus worden ook flink onder handen genomen. Zoals bekend komt er een tweede aansluiting op de campus vanaf de Mansholtlaan. De Mansholtlaan zelf wordt vanaf de Kielekampsteeg (stoplichten bij Bennekom) verbreed tot twee keer twee rijstroken. Datzelfde staat ook te gebeuren met de Nijenoord Allee tussen de Mansholtlaan en de Rooseveltweg. De uitvoering vindt evenals de fietsrotonde in 2015/2016 plaats. Op de campus wordt dit najaar gestart met de aanleg van de vrije busbaan voor de nieuwe HOV-lijn.
Het pakket aan maatregelen wordt op donderdag 11 juli toegelicht tijdens een informatieavond op het gemeentehuis van Wageningen. Aanvang 20.00 uur.