Nieuws - 1 januari 1970

Exit Minas

Exit Minas

Exit Minas


Het Europese Hof van Justitie heeft het eigenzinnige Nederlandse mestbeleid
scherp veroordeeld. De Nederlandse mestregels zijn niet in overeenstemming
met de Europese nitraatrichtlijn, zo oordeelden de rechters vorige week. Er
is geen beroep meer mogelijk en landbouwminister Veerman en
staatssecretaris milieu Van Geel haastten zich te verklaren dat ‘Nederland
verplicht is het Hofarrest uit te voeren en zijn mestbeleid aan te passen’.
Het Mineralenaangiftesysteem (Minas) is volgens de EU ongeschikt om de
vervuiling van bodem en grondwater een halt mee toe te roepen omdat het
uitgaat van (te hoge) verliesnormen en het uitrijden van mest niet aan
banden legt. We moeten ‘uithuilen en opnieuw beginnen’ en Minas kan nu
definitief in de prullenbak.
Is dat terecht? En hoe heeft het in vredesnaam zo ver kunnen komen?

Dr Frans Aarts, mest- en mineralenonderzoeker bij Plant Research
International:

,,Onverwacht kun je de uitspraak niet noemen. We hebben het al lange tijd
zien aankomen en er regelmatig voor gewaarschuwd. Blijkbaar heeft de
politiek toch vrij lang gedacht dat het zo’n vaart niet zou lopen, of vond
men het om andere redenen de moeite waard om de beker tot de bodem leeg te
drinken. Als je de uitspraak van het Europese Hof naleest proef je het
wantrouwen. Dat vind ik heel begrijpelijk. Zelfs nu nog roept een
Kamermeerderheid dat de Minasnormen te scherp zijn. Minister Veerman gaf
ook niet echt het goede voorbeeld: dit najaar gaf hij toestemming om twee
weken langer mest uit te rijden omdat de zomer zo droog is geweest, terwijl
dat vorig jaar ook mocht omdat het zo’n natte zomer was geweest. Ik kan me
voorstellen dat we daarmee in Brussel niet echt de indruk hebben gewekt dat
het ons menens is.
Ik denk dat de EU gelijk heeft dat Minas in zijn huidige vorm niet leidt
tot de gewenste milieukwaliteit. Ook als alle boeren aan de Minasnormen
voldoen, zijn we nog de grootste smeerpoets van Europa. Het huidige Minas
is een politiek compromis. Van oorsprong was het een
mineralenboekhoudsysteem waar vooral veel vanuit de wetenschap aan is
gewerkt. Maar Kamerleden meenden dat zij er meer verstand van hadden en
hebben er allerlei onvolkomenheden in weten te rommelen. De zogeheten
diercorrectie en de normen voor gewasafvoer zijn vooral door politici
ingevuld, niet door wetenschappers. Toch is het heel wrang als het kind nu
met het badwater wordt weggegooid, want onze intensieve melkveehouderij kan
niet meer zonder mineralenboekhouding. Bovendien komen er na de
nitraatrichtlijn vanuit de EU ook nog eens nieuwe water- en
ammoniakrichtlijnen. Daarvoor zul je de mineralenboekhouding toch op een
rijtje moeten hebben.
Ook los van alle milieueisen: Minas heeft boeren tot managers gemaakt.
Natuurlijk kent iedereen de klaagzangen over de administratieve rompslomp,
maar de melkveehouders die meedoen in onze projecten geven vaak juist aan
dat ze het leuk vinden om de bedrijfscijfers te bekijken. Bovendien
verdienen ze met een paar uur administratie al gauw zo’n 2000 euro per
jaar, door besparingen op voer en kunstmest Veel landen in de EU willen ook
graag aan Minas, al klinkt dat nu misschien een beetje cynisch. Als we nu
Minas de nek omdraaien veroordelen we in feite een gemankeerd prototype.
Dat slaat nergens op, maar misschien hebben we het over onszelf
afgeroepen.’’ | G.v.M.