Nieuws - 16 augustus 2012

Excellentie eerst?

Veel Nederlandse universiteiten hebben een zogenaamd honoursprogramma voor excellente studenten. De Wageningse universiteit wil daar volgend jaar ook mee starten. Goed idee?

23-illustration.jpg
Nicolette Meerstadt, Albert Sikkema en Linda van der Nat peilden de meningen.
Aart Claassens
Lid Student Council
'De studentenraad is al sinds 2008 voor een honoursprogramma, dus we vinden het erg fijn dat het er nu komt. Er is een grote diversiteit onder studenten en ze moeten allemaal uitgedaagd worden. De universiteit heeft lange tijd gezegd dat ze geen honoursprogramma wil omdat het onderwijs in Wageningen al goed en kleinschalig is. Maar wat ons betreft is het een extraatje voor studenten die hun studie nu te makkelijk vinden. Onze enige voorwaarde is dat het onderwijs voor de gemiddelde student er niet op achteruit gaat.'
Pim Brascamp
Tot juni van dit jaar directeur van het onderwijsinstituut (owi) van de universiteit:
'Ik ben nooit voorstander geweest van een honoursprogramma voor super­slimme studenten. Het is veel belangrijker ons op de grote groep studenten te richten. We moeten alle studenten uitdagen met onderwijsprogramma's die hun capaciteiten aanspreken. Het onderwijsniveau wordt gewantrouwd, vooral door de overheid. Daarbij past de roep om voortdurende kwaliteitscontrole en de behoefte aan accreditaties en kwaliteitsstempels. De controleurs stellen niet de vraag of de kwaliteit prima is en hoe het beter kan, maar of het voldoet aan minimumvereisten. Logischerwijze zal de overheid dus denken dat de gemiddelde student niet goed genoeg is. Vandaar die focus op excellentie.
Naar mijn mening staan die controles en het aantonen dat het onderwijs 'goed genoeg' is de daadwerkelijke kwaliteitsverbetering in de weg. Universiteiten moeten zich niet richten op de bureaucratie van goed onderwijs, maar op de studenten.'
Marieke van der Heiden
Vijfdejaars Food Safety
'Dit is de eerste keer dat ik van het programma hoor, maar het lijkt me best een goed idee. Zeker als mensen zich vervelen in hun eerste jaar.  Het is goed dat ze zich verder kunnen verdiepen als ze daar behoefte aan hebben. Maar het moet niet zo zijn dat docenten ze gaan zien als 'beter' en ze meer aandacht gaan geven. Of dat ze een aparte kliek worden binnen je studie. Dat lijkt me vervelend. Voor mij zou het niks zijn. Tijdens mijn bachelor, en vooral in mijn eerste jaar, was ik totaal niet bezig met presteren.'
Peter de Ruiter
Coördinator bij het ESG excellence programme dat als pilot voor het honoursprogramma dient.
'Ik vind het uiteraard een goed idee. Sommige studenten willen zich verder verdiepen en dat kunnen wij bieden. De naam kan pretentieus overkomen, maar het is een leuk en fris programma voor hele normale studenten die inhoudelijk meer verdieping en verbreding willen. Het gaat niet om nerds die solo de diepte ingaan.
Een belangrijke vraag is wel: zijn er genoeg studenten die dit willen? Binnen ESG valt dat tot nu toe tegen. Het eerste jaar zijn er zeven begonnen en komend jaar zijn het er nog minder. Als je zo'n programma Wageningenbreed organiseert zal dat beter gaan, verwacht ik.
We selecteren wel streng. Het is belangrijk dat je geen studievertraging hebt en dat je dit naast je normale studie kunt doen. Belangrijk is dat de student zelf de beslissing neemt, waardoor hij ook niet makkelijk uitstapt. Je moet het met plezier doen. Volgens mij is het goed om zowel verdiepend als interdisciplinair bezig te zijn. Dat past het beste bij Wageningen. Mijn advies: Wageningenbreed, low profile, bescheiden beginnen, en... houd het vooral leuk.
Jordy Stokhof De Jong (26)
Masterstudent Landschapsarchitectuur
'Het lijkt me wel een goed idee om studenten die dat aan kunnen, meer te bieden. Het is natuurlijk een unieke manier om je te profileren. Wel lijkt het me belangrijk dat zo'n programma echt toegevoegde waarde heeft en dat studenten goed worden voorgelicht over wat het van je vraagt. Eerstejaars studenten zijn vaak nog zoekende, moeten hun passies nog ontdekken. Het lijkt me dan ook verstandig om zo'n programma flexibel in te richten, zodat een student makkelijk uit kan stappen als het toch niks blijkt te zijn. Een honoursprogramma had mij niet aangetrokken. Mijn bachelor was al vrij intensief. Ik had mijn avonduren al hard nodig.'
Bart Driessen
Derdejaars vrije bachelor, doorloopt het excellence programma van ESG
Als je alle vakken met mooie cijfers haalt zonder veel tijd aan je studie te besteden, dan ga je al gauw denken dat je ook met niks doen een zes of een zeven haalt. Uiteindelijk zorgt dat ervoor dat je echt helemaal niets meer uitvoert. Ik wilde meer uitdaging, maar doe ook mee omdat ik dingen wilde leren die niet binnen mijn studieprogramma passen. Bovendien maak ik hiermee meer kans maak op een studieplek op de universiteit waar ik mijn master wil gaan doen.
Het leuke aan dit programma is dat je een heleboel vaardigheden verwerft die je bij het volgen van extra vakken niet meekrijgt, zoals leren vergaderen, plannen, in groepen werken, onderzoeken opzetten, interviews afnemen. Daarnaast kun je projecten doen over onderwerpen die niet direct aansluiten op je studie. We hebben bijvoorbeeld een boek gelezen over de opkomst van succesvolle maatschappijen en over het ontstaan van het heelal. Het lijkt irrelevant maar toch leer je zo een hoop dingen die ook binnen je studiegebied je denkrichting beïnvloeden.
Ik had gedacht dat het programma strikt geregeld zou zijn, maar het was vanaf dag één: dit zijn je groepsgenoten, en zoek 't maar uit. In het begin was dat moeilijk, maar zo kun je iets kiezen dat je echt interessant vindt, in plaats van opdrachten die iemand anders voor je verzonnen heeft.'