Nieuws - 11 december 2014

Even voorstellen: Campus Plaza

tekst:
Roelof Kleis

En dit is ‘m dan: Campus Plaza, zoals het er over ruim een jaar uit gaat zien. Het plein met aanliggende winkels, horeca en studentenhuisvesting moet het kloppende hart van de campus worden.

Het plein komt op de hoek van de Bornsesteeg en Bronland met de busbaan waar nu hard aan wordt gewerkt. De bushalte die op deze hoek komt, wordt letterlijk een onderdeel van het plein. De weg met de busbaan wordt daartoe ter plekke iets verhoogd aangelegd, zodat het op dezelfde hoogte komt te liggen als het plein. Die verhoging haalt meteen de snelheid uit het verkeer.

Het plein krijgt een soort streepjespatroon in de bestrating. Dat patroon zet zich aan de kant van de Bornsesteeg door in de groenstructuur die daar wordt gemaakt. Rondom deze perkjes komen zitbanken. Ook elders op het plein komen zitjes, mede afhankelijk van de exploitanten van de horeca aan het plein. In de eerste bouwlaag aan het plein komen winkeltjes en horeca. De precieze invulling wordt naar verwachting begin komend jaar bekend.

2851_141127_1.jpg

Boven de winkels gaan studenten wonen. In het hele plan is ruimte voor 400 studenteneenheden. Langs Bronland gaat het om vijf verdiepingen studentenwoningen, aan de Bornsesteeg drie. Aan de zuidkant van het complex komt een vrijstaand gebouw met een kinderdagverblijf op de begane grond en daarboven drie lagen studentenwoningen.

Aan de achterkant van Campus Plaza en deels ingesloten door het wooncomplex komt een binnenplein. Dit semi-openbare gebied wordt een soort binnentuin voor de studenten. Studenten kunnen hier moestuintjes maken en barbecuen. Parkeren vindt plaats aan deze kant van het gebouw langs de straat en deels onder de woningen aan de kant van Bronland. In totaal komen er tachtig parkeerplaatsen.

2851_141120_crk_0015.jpg

Campus Plaza wordt ontwikkeld en gebouwde door de combinatie Plegt-Vos/Ten Brinke Slot. De bouwtekeningen worden deze week bij de gemeente Wageningen ingeleverd voor het verkrijgen van een vergunning. Naar verwachting zal direct na de winter de bouw van start gaan. De bouw duurt ruim een jaar.