Nieuws - 1 januari 1970

Eururalis: beleid maken op computer

Met het softwareprogramma Eururalis kunnen beleidsmakers de toekomst van hun land in de Europese Unie helder krijgen. Bij de eerste versie die nu is uitgebracht zien ze in vier toekomstscenario's welke ontwikkelingen er zijn, zodat ze over beleidsmaatregelen kunnen discussiëren. Bij de volgende versie moeten ze aan de Europese beleidsknoppen kunnen draaien op de computer.

Onderzoekers van Alterra, LEI, RIVM en Wageningen Universiteit ontwikkelden Eururalis in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie, om de discussie over de toekomst van het landelijke gebied te begeleiden. De 25 directeuren platteland van alle toekomstige 25 leden van de Europese Unie die in november met het programma discussieerden, waren volgens ir Jan Klijn van Alterra enthousiast, en het lijkt erop dat het programma een heus Europees discussiemiddel wordt. 'Vanuit Ierland hebben we net een aanvraag voor tweehonderd exemplaren ontvangen voor een congres.'
Gebruikers van Eururalis kunnen toekomstige gevolgen voor demografie, ecologie, economie, beleid, technologie en klimaatverandering volgen in vier toekomstscenario's. Daarbij is de wereld ingericht volgens respectievelijk een complete wereldwijde vrijhandel, een wereldwijde samenwerking, de uitbreiding van continentale markten en de ontwikkeling van regionale samenlevingen. 'Bij een complete vrijhandel zal bijvoorbeeld de suikerboer het moeilijk krijgen', legt Klijn uit, 'maar daar staat wel tegenover dat in andere landen de welvaart groeit en dan krijg je wel nieuwe markten voor andere producten.'
Het belangrijkste doel van Eururalis is op dit ogenblik volgens Klijn dat beleidsmakers van zowel oude als nieuwe lidstaten inzicht krijgen in en kunnen praten over de manier waarop binnen de EU beleid wordt gemaakt. 'In Polen hebben ze bijvoorbeeld enorm veel kleine boeren. Met Eururalis kunnen ze zich voorbereiden op wat er daarmee gaat gebeuren, zodat ze een sociaal vangnet kunnen ontwikkelen of de vrijkomende gronden weer in kunnen zetten bij Europa-brede natuurontwikkeling.'
In de toekomst zullen beleidsmakers in Eururalis ook daadwerkelijk aan de beleidsknoppen kunnen draaien. Nu zijn de scenario's nog relatief autonome processen. 'We gaan het thematisch uitbouwen', vertelt Klijn, 'zodat men bijvoorbeeld kan kijken wat er moet gebeuren bij klimaatverandering of de doorvoering van de Kaderrichtlijn Water. We gaan kijken naar de effecten van toetreding, van bijvoorbeeld Turkije. En het wordt echt interactief.' Bij de volgende versie van Eururalis zullen de onderzoekers ook Europese samenwerking zoeken, want dat was door de korte productietijd van versie 1.0 nu niet mogelijk. / MW