Nieuws - 3 oktober 2002

Europese ruzie over kaderprogramma bijgelegd

Europese ruzie over kaderprogramma bijgelegd

Het Europees Parlement en de ministerraad zijn akkoord gegaan met een compromisvoorstel om de ethische grenzen van onderzoek af te bakenen. Daardoor is het gevaar van bevriezing van de Europese onderzoeksmiljarden geweken.

Komende lente presenteert de Europese Commissie een rapport over onderzoek op menselijke embryo's en stamcellen daarvan. Vervolgens wordt een brede discussie gehouden, in de hoop dat het Europees Parlement en de ministerraad nader tot elkaar komen.

Nu de kwestie op de lange baan is geschoven, kan het Zesde Kaderprogramma zoals gepland eind november van start gaan. Het onderzoeksprogramma, goed voor 17,5 miljard euro tussen 2002 en 2006, dreigde eerder door het Europees Parlement te worden bevroren. Dit na een ernstige aanvaring met de ministerraad.

De volksvertegenwoordiging had zich akkoord verklaard met de financiering van onderzoek op (stamcellen) van embryo's die overschieten bij een reageerbuisbevruchting. De ministerraad besloot echter tot een algeheel moratorium op onderzoek op embryo's en daarvan afkomstige stamcellen, en passeerde daarmee het Europees Parlement. | HOP