Nieuws - 1 januari 1970

Europese ontwikkelingonderzoekers willen banden met boerenorganisaties aanhalen

Europese ontwikkelingonderzoekers willen banden met boerenorganisaties aanhalen

Europese ontwikkelingonderzoekers willen banden met boerenorganisaties aanhalen

De contacten tussen onderzoeksinstellingen, ngo's, boerenorganisaties, politici en bedrijven uit het noorden met collegaorganisaties uit het zuiden lopen veel soepeler dan contacten tussen de verschillende typen organisaties onderling. Daar moet verandering in komen, bijvoorbeeld door boerenorganisaties of hun vertegenwoordigers meer te betrekken bij discussiefora. Dat was een van de bevindingen op het European Forum on Agricultural Research for Development, 7 en 8 april in Wageningen. Universiteiten en onderzoeksinstellingen waren op het forum in de meerderheid, maar er waren ook vertegenwoordigers van ngo's, de overheid, het bedrijfsleven en enkele boerenorganisaties

Doel van het forum is het versterken van het ontwikkelinggericht landbouwkundig onderzoek, ondermeer door een betere onderlinge afstemming. Ook wil het Europese forum bereiken dat Europa oon visie laat horen op het Global Forum Agricultural Research. Hoe dit allemaal precies vorm gaat krijgen is nog niet duidelijk. Het Europese forum staat eigenlijk nog in de kinderschoenen. Op Nederlands niveau zijn we bijvoorbeeld al veel verder, zegt IAC-mederwerker Frans Neumann, die nauw bij de organisatie was betrokken

Vanuit Wageningen namen ondermeer Agromisa-directeur ir Marijke Kuipers en Hoogleraar Prof. dr Eric Smaling deel aan de discussies. Smaling was aanvankelijk erg sceptisch over het forum. Weer een praatclub, dacht ik. Maar ik merkte dat het nuttig was om met deze clubs om de tafel te zitten. Kuipers hoopt dat er de volgende keer wat meer mensen uit de praktijk bij het forum worden betrokken. Vooral de ngo's moeten een grotere inbreng krijgen. L.K