Nieuws - 30 november 2006

Europese financiering kost geld

De Brussels geldpotten voor onderzoek zijn goed gevuld en aanlokkelijk, maar succes is niet verzekerd. Als je niet oplet kost een prestigieuze EU-beurs je zelfs geld. De helpdesk van Wageningen International (WI) wil onderzoekers wijzen op de valkuilen.

Vlak voor kerst maakt de Europese Unie de eerste oproepen voor het Zevende Kaderprogramma (KP7) bekend. Dit financieringsprogramma, dat de EU moet opstuwen tot ‘de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld’, heeft een ongekend hoog budget van 55 miljard euro. ‘Maar er is ook meer concurrentie en de looptijd is langer’, relativeert Willem Wolters van de WI-helpdesk tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over KP7 op donderdag 23 november.
Een Europees avontuur moet je volgens Wolters ook niet alleen aangaan voor het geld. ‘Ik zet geld in mijn lijstje bewust onderaan en contacten en netwerken bovenaan.’ Het is volgens hem zaak dat onderzoekers goed beslagen ten ijs komen als ze de slag om Brussels onderzoeksgeld willen aangaan.
Wageningen UR heeft in het vorige kaderprogramma goed gescoord en de nodige ervaring opgedaan. KP7 heeft echter een aantal nieuwe instrumenten.
Zo is er het programma People, dat voortbouwt op het Marie Curie-programma en mobiliteit van onderzoekers wil bevorderen. Het ziet er naar uit dat dit programma niet altijd kostendekkend zal zijn voor Wageningse onderzoeksgroepen, rekent helpdeskmedewerker Jaap Richter Uitdenbogaardt voor.
Brussel hanteert vaste vergoedingen voor onderzoekers van verschillende ervaringsniveaus, en die worden vermenigvuldigd met een nationale correctiefactor. ‘Die combinatie is van levensbelang, want daaruit moeten we de salariskosten betalen’, aldus Richter Uitdenbogaardt. In het vorige kaderprogramma bleek die vergoeding niet altijd kostendekkend en moest zelfs een toegekende Marie Curie-beurs worden afgewezen. Zeventien fellowships konden wel doorgang vinden.
Richter Uitdenbogaardt maakt zich echter opnieuw zorgen. Bij de nu geldende interne doorberekening voor overhead en huisvesting zal een Marie Curie-fellow een onderzoeksgroep weer geld gaan kosten. ‘De cijfers die Brussel hanteert in de laatste concepten kloppen niet. We hebben al gewaarschuwd. Ik hoop dat het nog goed komt.’
Echt nieuw is het programma Ideas, voor nieuwsgierigheidgedreven onderzoek, waarvoor vijftien procent van het KP7-budget wordt uitgetrokken. Hiervoor kunnen wetenschappers risicovolle onderzoeksvoorstellen schrijven en is excellentie het enige selectiecriterium.