Wetenschap - 30 augustus 2010

Europese beurs voor milieuonderzoeker Hein

Lars Hein, onderzoeker bij Milieusysteemanalyse van Wageningen Universiteit, heeft een European Research Grant van 800 duizend euro in de wacht gesleept. Zijn onderzoeksvoorstel werd met veertien andere voorstellen geselecteerd uit ruim vierhonderd voorstellen.

hein.bmp
Hein houdt zich bezig met ecosysteemdiensten. Hij wil methoden voor de bepaling van de economische waarde van ecosystemen op het niveau van het landschap gaan verbeteren. ‘Daartoe moet ik ruimtelijk gaan modelleren, omdat zowel het type ecosysteem, het gebruik ervan als de inpassing van ecosystemen in het landschap de waarde ervan bepalen.’ Voorts wil Hein de ecosysteemdiensten in de tijd analyseren, in relatie tot de klimaatverandering en adaptatiemaatregelen.
Zijn Europese beurs gaat hij uitgeven aan drie promovendi, die ieder een case gaan onderzoeken: het Nederlandse rivierengebied, waar de waterafvoer de komende jaren gaat stijgen; de temperatuurstijging in het noorden van Noorwegen, en de snelle verandering van het landgebruik onder invloed van de oliepalmteelt op Kalimantan. De beurs is voldoende voor een onderzoeksprogramma van vijf jaar.

Re:ageer