Nieuws - 8 november 2001

Europeanen hebben graag natuur als buur

Europeanen hebben graag natuur als buur

Nederlanders wonen net als Engelsen en Spanjaarden graag in de buurt van een beschermd natuurgebied, maar Engelsen en Spanjaarden zijn kritischer over de planologische beperkingen die de natuurbescherming met zich meebrengt dan de Nederlanders. Dat concludeert Alterra-medewerker dr Berdien Elbersen in het onderzoek waarmee ze op 2 november aan de Universiteit Utrecht promoveerde.

Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat wonen bij een beschermd natuurgebied sinds 1990 populairder is geworden. Dat is volgens Elbersen in Engeland en Nederland vooral het gevolg van de vraag naar kwaliteit van leven en wonen, een trend die in de toekomst zal toenemen. In Spanje blijft werk nog steeds de belangrijkste motivatie om ergens te wonen.

Dat Spanjaarden en Britten anders omgaan met de planologische restricties van natuurgebieden, ligt volgens Elbersen onder meer aan de verschillen in natuurbeleving. Nederlanders vinden een stukje groen al natuur, Engelsen zien hun nationale parken vooral als extensief landbouwgebied, en in Spanje is natuur nog geen schaars en daardoor waardevol goed. | M.W.