Nieuws - 28 juni 2001

Europa stevent af op houttekort

Europa stevent af op houttekort

Onderzoekers van Alterra en het European Forest Institute voorspellen een groot houttekort in centraal Europa over vijftig jaar. De houtverwerkende industrie zal volgens hen uitwijken naar de grote bosvoorraden in Rusland.

De toenemende nadruk op natuurwaarden zal leiden tot een meer natuurgericht bosbeheer en hierdoor een verminderde productie van naaldhout, terwijl de houtconsumptie blijft toenemen met ongeveer een procent per jaar, stellen dr. ir. Gert-Jan Nabuurs en ir. Mart-Jan Schelhaas van Alterra en Ari Pussinen Msc en dr. Risto Paivinen van het European Forest Institute in Joensuu, Finland. Doordat het gemiddelde bos steeds ouder wordt, met meer ongelijkjarige bomen, meer loofbomen en meer dood hout, zal de houtproductie afnemen. De aanleg van vrij grote arealen nieuw bos in Europa- vijf miljoen hectare tussen nu en 2040 - helpt volgens de onderzoekers nauwelijks bij het ontstane tekort.

De onderzoekers pleiten ervoor dat de EU in haar bosbeleid meer let op de langeetermijn gevolgen van het natuurgericht bosbeheer, dat al sinds enkele decennia is ingezet. De gevolgen worden pas zichtbaar over vijftig jaar maar zijn wel onomkeerbaar. | H.B.