Nieuws - 10 januari 2002

Euro-voordeeltjes op komst

Euro-voordeeltjes op komst

De reiskostenvergoeding voor medewerkers van Wageningen UR gaat met de komst van de euro iets hoger uitvallen. Maar de kantines sluiten prijsverhogingen niet uit als gevolg van de euro-omslag.

De vakbonden moeten de wijzigingen in de cao's nog goedkeuren, maar volgens euro-co?rdinator Theo Brink van de stafafdeling Human Resource Management is er een klein voordeeltje op komst. "Omgerekend is de vergoeding van zestig cent per kilometer 27,2 eurocent, maar dit zal worden afgerond naar 28 eurocent."

Brink weet dat de kantines de prijzen soms naar boven afronden. "Prijsverhogingen zijn niet uit te sluiten. Het kan zijn dat een broodje gehakt bij sommige kantines nu tien cent duurder is, maar een kom soep is misschien weer iets goedkoper geworden. Over het geheel genomen zijn de prijzen ongeveer hetzelfde gebleven."

De omrekening van de salarissen is goed verlopen, maar volgens Brink is Wageningen UR nog niet geheel euro-proof. "Nog niet alle automaten binnen Wageningen UR zijn euro-proof. Onder andere het geldwisselapparaat in het hoofdgebouw en een pinautomaat in het Centraal Magazijn." Gezien de drukte bij de leveranciers worden sommige automaten pas in de loop van januari euro-proof gemaakt.

Een ander probleem is dat er printers in gebruik zijn die het euro-teken niet kunnen uitprinten. In enkele kantines zijn er ook nog geen prijslijsten in euro's. De komende paar weken zullen deze oneffenheden worden gladgestreken, aldus Brink. | H.B.