Nieuws - 1 januari 1970

Eucalyptusgif dwarsboomt erosiebestrijding niet

Als antwoord op de hevige bodemerosie zouden Ethiopiërs de aanplant van eucalyptus in akkerbouwgebieden sterk willen opvoeren, maar ze maken zich zorgen over de giftige eigenschappen van de boom. Onnodig, aldus promovendus Selamyihun Kidanu.

Het blad van de eucalyptus heeft inderdaad giftige eigenschappen, stelt Kidanu. Zekere chemicaliën kunnen het kiemen van zaad en de wortelgroei van andere gewassen lamleggen. Maar de chemicaliën krijgen de kans niet om andere gewassen echt te hinderen in een eucalyptus-gewassysteem. Kidanu ontdekte in het veld en in het lab dat de bladval van de eucalyptus niet plaatsvindt in de belangrijkste gewasperioden in Ethiopië. Bovendien accumuleren de bio-actieve chemicaliën die bij eucalyptus vrijkomen niet in voldoende hoge mate, of ze zijn te snel geoxideerd om schade te kunnen berokkenen aan tarwe, het Ethiopische ‘tef’ en andere gewassen.
Gedurende een driejarige rotatieteelt van eucalyptus in de hooglanden van Ethiopië nam Kidanu waar dat de bodemerosie wordt teruggebracht tot acceptabele hoeveelheden. De boom houdt de bodem vast en reduceert de bovengrondse afstroming van water. Bijkomend voordeel is dat er meer water beschikbaar komt voor de voedingsgewassen en een groot economisch voordeel is de productie van brandhout en veevoeder.
De Ethiopiërs hebben te maken met een voedsel- en houtcrisis die steeds grotere vormen aanneemt. Wetenschappers schatten dat er in 2015 nog maar enkele splinters bos over zullen zijn. De bevolking van 68 miljoen mensen groeit met zo’n drie procent per jaar en de landbouwproductie, die nu al onvoldoende is, kan de vraag niet bijbenen. Uitputting en erosie van bodems zijn een groot probleem, de totstandkoming van eucalyptus-gewassystemen en andere agroforestry-systemen is een mogelijkheid om bodems te beschermen en meer voedsel en hout te produceren, en zo de problemen iets te verlichten. | H.B.

Kidanu promoveert op 17 februari bij prof. Leo Stroosnijder, hoogleraar Erosie en bodem- en waterconservering.