Nieuws - 1 januari 1970

Eucalyptus levert basis insectenlokstof

Eucalyptus levert basis insectenlokstof

Eucalyptus levert basis insectenlokstof


Een verbinding die op grote schaal als afvalproduct vrijkomt bij de
verwerking van Eucalyptus, is geschikt als grondstof voor lokstof voor
insecten. Dat ontdekte drs Yvonne Lamers tijdens haar promotieonderzoek.
Hoewel de uitgangsstof praktisch niets kost, zal er waarschijnlijk niets
met Lamers’ onderzoek gebeuren.

Lamers promoveerde bij prof. Aede de Groot van de leerstoelgroep Bio-
organische chemie. De Groots expertise betrof het zoeken van grondstoffen
in de natuur voor complexe stoffen voor industrieel gebruik. Omdat De
Groots groep is opgeheven, stopt het onderzoek in die richting. ,,Het is
een tendens dat onderzoek toepassingsgericht moet zijn’’, zegt Lamers.
,,Dit onderzoek is toch nog behoorlijk fundamenteel. Het is niet direct
duidelijk of je het kunt gebruiken.’’
Lamers slaagde erin om met een stof uit Eucalyptus - een sesquiterpeen -
een chemisch skelet te maken dat de basis is van lokstoffen of feromonen
voor insecten, die daarmee seksuele partners aantrekken. Vanuit dat skelet
maakte ze vervolgens drie verschillende feromonen. Eén daarvan wordt door
de katoenbladworm gebruikt, een insectensoort die in de VS als plaaginsect
te boek staat.
Daarnaast maakte Lamers een chemisch skelet voor geurstoffen die
fabrikanten gebruiken in parfums. |
W.K.

Yvonne Lamers promoveerde op 18 juni bij prof. Aede de Groot, hoogleraar in
de Bio-organische chemie.