Nieuws - 1 januari 1970

Etholoog Koene

Etholoog Koene

Etholoog Koene: Filosofie is geen wetenschap

De idee├źn uit de dissertatie van filosoof dr ir Susanne Lijmbach slaan niet aan bij ethologen. In Wb 1 stelde Harry Blokhuis van het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO) dat hij geen behoefte had aan filosofie. Paul Koene van de leerstoelgroep Ethologie van de Landbouwuniversiteit vindt filosofie zelfs geen wetenschap

Lijmbach pleit er in haar dissertatie voor te proberen een dier als geheel te begrijpen, zoals je een boek leest. De menselijke waarneming moet in het ethologisch onderzoek worden opgenomen als een bepalende factor. Dat vindt dr ir Paul Koene niet wetenschappelijk. Je moet zo objectief mogelijk meten. Subjectieve waarneming doet de geloofwaardigheid van de ethologie geen goed.

Koene pleit voor multidisciplinair onderzoek, bijvoorbeeld samen met fysiologen, maar zonder filosofen. Filosofie is geen wetenschap, stelt Koene. Het onttrekt zich aan de natuurwetenschappelijke meetmethoden. Om te weten wat het dier meemaakt, daarbij speelt de filosofie geen rol. Ik weet ook niet wat er in de hersenen omgaat van een varken, maar door objectieve meting van bepaalde situaties waarin een varken zich bevindt, kan ik een heel eind komen. Als je menselijke inferenties daarbij gaat betrekken, raak je steeds verder van huis.

Volgens Koene is de enige rol die voor filosofie is weggelegd bij dierkundig onderzoek een ethische. Ik heb net samen met de leerstoelgroep Toegepaste filosofie een aanvraag geschreven voor vervolgonderzoek over de ethiek van de grote grazers. Wij leveren daarvoor de harde gegevens waarop de filosofen hun ethische conclusies baseren. M.W