Nieuws - 21 november 2018

Eten we nu minder of evenveel vlees?

tekst:
Albert Sikkema

Nederlanders blijven evenveel vlees eten, blijkt uit Wagenings onderzoek. Maar de Nederlanders gaan steeds gezonder eten met minder vlees, bleek dezelfde dag uit onderzoek van het RIVM. Hoe zit het nu?

beeld: (c)Shutterstock

Het Wagenings onderzoek, uitgevoerd voor Wakker Dier, kijkt alleen naar de vleesconsumptie. Het stelt vast dat de vleesconsumptie van de Nederlanders de afgelopen drie jaar – dus tussen 2015 en 2017 – niet langer daalt. Daarbij baseert WUR zich op cijfers van de levensmiddelenindustrie.

Het RIVM-onderzoek vergelijkt de voedselconsumptie in de periode 2007-2010 met de periode 2012-2016. In die periode daalde de vleesconsumptie van de Nederlanders met 8 procent, aldus het RIVM. Daarnaast nam de zuivelconsumptie af met 12 procent en steeg de fruitconsumptie met 8 procent. Bovendien zijn we in die periode minder frisdrank gaan drinken, stelt het RIVM.

RIVM vroeg een groep van 4000 consumenten in twee perioden wat ze consumeerden. Dus naast de andere tijdsperiode verschilt ook de onderzoeksmethodiek.

Al met al zijn we de afgelopen tien jaar dus gezonder gaan eten en drinken, met iets minder vlees. Of die tendens zich de afgelopen paar jaar heeft doorgezet, weten we niet. We weten alleen dat de daling van de vleesconsumptie stagneert.

Lees meer: