Nieuws - 1 februari 2007

Eten in stilte

Amerikanen gaan soms wel erg ver om hun kinderen voor onheil te behoeden. Een katholieke basisschool in de staat Rhodes Island heeft haar leerlingen verplicht voortaan zwijgend te lunchen. De maatregelen zijn genomen nadat kort achter elkaar drie kinderen zich in het schoolrestaurant ernstig hadden verslikt. Volgens het schoolhoofd kan je in een rumoerige kantine niet ‘horen of een kind stikt’.