Nieuws - 20 december 2001

Essenproject Alterra succes

Essenproject Alterra succes

Het Essenproject van Alterra is een doorslaand succes. Zestien dorpen in Drenthe hebben zich aangemeld bij de Brede Overleggroep Kleine Dorpskernen voor een vergelijkbaar project. In het Essenproject werkten cultuurhistorici, planologen en landschapsarchitecten in nadrukkelijk samenspel met de plaatselijke bevolking van de dorpen Drijber, Spier en Wijster aan de versterking van het esdorpenlandschap.

Er is volgens projectleider ir Theo Spek van Alterra echter een probleem, want Alterra deed het project in het kader van de strategische kennisontwikkeling. Het is maar de vraag of er ergens geld gevonden kan worden om Alterra bij een vervolg te betrekken. | M.W.