Wetenschap - 14 maart 2002

Essay: Go the whole hog, Aalt!

Essay: Go the whole hog, Aalt!

In onze strategische stukken is het niet te missen: Wageningen UR wil graag behoren tot de wereldtop rond de missie Safe Food in a Vital World. Ons medewerkers wordt gevraagd om in fraai Nederlands op te schrijven 'waarin de urgentie ligt besloten van Wageningen UR'. Laten we aannemen dat bedoeld wordt waarom het bestaan van Wageningen UR voor de wereld dwingend noodzakelijk is.

Mijns inziens is dat zo vanwege de unieke combinatie van technische, biologische en sociale wetenschappen, een praktische instelling en sociale betrokkenheid. Deze combinatie is nodig om de vele complexe problemen aan te pakken waarmee de mensheid te kampen heeft. Wij kunnen in Wageningen dingen die men elders niet kan.

Ik wil het echter nu niet zozeer hebben over de missie van Wageningen als wel over het allerbelangrijkste hulpmiddel om die missie te verwezenlijken. Welk hulpmiddel dan? Om u op weg te helpen: de belhamel-opdracht had beter kunnen luiden 'Indicate in clear English why the existence of Wageningen University and Research Centre is crucial to our world'. Het allerbelangrijkste gereedschap van de docent en onderzoeker is namelijk de taal. Zijn of haar allerbelangrijkste taak is uitleggen, of het nu in colleges, in computerondersteund onderwijsmateriaal, in een werkgroepvergadering, op een conferentie of in een wetenschappelijk artikel is. En de allerbelangrijkste taal voor de internationale gemeenschap is het Engels.

Doe eens, lezer, of u uit Albani?, Brazili?, China, Duitsland of Ethiopi? komt en geen Nederlands spreekt maar wel Engels, en stap dan binnen op www.wur.nl om een studie uit te kiezen of een contactpersoon te zoeken op uw onderzoeksgebied. Loopt u vast op een Nederlandstalig subweb, bel dan op naar onze centrale en laat u doorverbinden. Loopt u vast op een in het Nederlands ingesproken bandje, schrijf dan een brief en wacht op antwoord in het Engels.

Veel sterkte.

Er zullen in de komende jaren allengs minder Nederlandse studenten in Wageningen rondlopen. Het aantal agrarische jongeren daalt. Niet-agrarische jongeren komen alleen als ze zich kunnen vinden in onze missie: ze zijn al wakker en hoeven het in Wageningen niet meer te worden. Hun aantal hangt samen met de ongrijpbare tijdgeest. Buitenlandse studenten zullen er juist steeds meer komen. Als wij hen goed ontvangen zullen zij zorgen voor een sneeuwbaleffect.

Gelden voor onderzoek door zowel onze U als onze R komen steeds meer uit Brussel of verder weg. Tenders, work packages en deliverables worden in het Engels verlangd.

Ook KLV houdt rekening met een verder toenemende internationale mobiliteit voor studenten. In LT journaal (20 dec 2001, p. 5) staat te lezen: "in de toekomst zal (...) ??n Europese onderwijsmarkt ontstaan." Op die markt kan Wageningen vooraan staan, maar alleen met Engelstalige waar.

Dit brengt ons terug bij de kern van dit essay. Als er i?ts noodzakelijk en spoedeisend is voor Wageningen, is het om met iedere medewerker, geldschieter, klant of student in fatsoenlijk Engels te kunnen communiceren. De directie OSA (Onderwijs en Studentenaangelegenheden) van de universiteit beseft dit, en heeft voor het onderwijs al een gedragscode vreemde talen opgesteld die in september 2002 zou moeten ingaan. Een prima initiatief; alleen zal het huidige voorstel niet doen wat het zou moeten doen. Hier volgt een korte weergave van enkele punten uit het voorstel waarmee ik problemen voorzie.

Punt 1: de student behoudt bij alle Engelstalige vakken (BSc en MSc) het recht om een examen in het Nederlands te krijgen.

Punt 2: de voertaal verandert in loop van de eerste drie studiejaren van Nederlands in Engels.

Punt 5: de universiteit is internationaal van karakter en het is wenselijk om Engels te leren.

Ad 1: Dit is meteen de achilleshiel van het voorstel. De regel zal er toe leiden dat van veel examens twee versies moeten worden gemaakt, zelfs voor MSc-cursussen met bijna uitsluitend buitenlandse studenten. Dit kost de docent schaarse tijd en levert discussies op over de gelijkwaardigheid van de examens. Het schept bovendien ongelijkheid, want alle niet-Nederlanders moeten wel in een tweede taal werken. Gaan we straks ook examens vertalen in het Chinees, Hindi, Spaans en Arabisch? Moeten ook niet-Nederlandse docenten zich aan de regel houden?

Ad 2: Formeel moeten studenten binnen komen met voldoende algemene kennis van het Engels. Die kennis zal in de beginfase van de studie niet vanzelf verbeteren. Hoe dan wel? Hoeveel studenten zullen cursussen Engels volgen zolang ze examens in het Nederlands kunnen afdwingen? Wat betekent dit voor cursussen die voor verschillende studierichtingen in verschillende fasen vallen? Moeten docenten die vertalen, en wie betaalt hun tijd? En wat betekent het voor het niveau en de inzetbaarheid in welke werkkring dan ook van onze afgestudeerden?

Ad 5: Dit punt heeft iets aandoenlijks. Het blijven vrome woorden zolang studenten alle examens in het Nederlands mogen maken. Er is maar ??n manier waarop wij een internationale universiteit kunnen worden: medewerkers en studenten moeten lezen maar vooral ook luisteren, uitleggen, debatteren en schrijven in het Engels, ondersteund door collegae, woordenboeken en helpdesks.

Het voorstel van OSA zal er toe leiden dat Wageningen n?et een internationale instelling wordt maar op twee gedachten blijft hinken. Kom op Wageningen, niet van dat bange! Als we academisch onderwijs willen geven, dan moeten we vanaf het begin de studenten serieus nemen en aanspreken op hun academisch niveau. Studenten die liever in het Nederlands examen krijgen, kunnen uitstekend op andere plaatsen terecht. Willen we tot de wereldtop behoren of willen we straks wegbezuinigd worden? Wageningen is erg belangrijk geweest voor de Nederlandse landbouw, is dat nog steeds en kan dat blijven. Het Nederlands zal in Wageningen een belangrijke taal blijven. De wereld staat echter niet stil. Problemen in het gebied van onze missie zijn tegenwoordig internationale problemen. Om voort te bestaan, moet de WUR het nu hebben van haar internationale positie. Dat is onze opdracht en onze toekomst.

U en R zullen die internationale voortrekkersrol alleen waar kunnen maken indien ze nu krachtig koers zetten naar Engels als eerste wetenschappelijke taal. Hieronder geef ik aan hoe.

E

Wageningen University aims to implement a 'Foreign Languages Policy'. This is both desirable and necessary, since language is a scientist's most important tool. Besides, our market changes: the numbers of Dutch students at Wageningen may well continue to decline together with the agrarian population of our country, while the numbers of foreign students are on the rise. Soon Dutch students will be a minority. Our staff, recruited partly from graduates and partly on an increasingly international job market, will also become more and more international. Perhaps most importantly, the problems that Wageningen tackles are international problems.

Unfortunately, the current proposal for a foreign language policy will not meet its objective. The right it grants students to claim an exam in Dutch for any BSc or MSc course undermines the proposal's credibility. Here is an alternative proposal.

Squarely make English the first academic language of our university and research centre. Use English for formal speeches, public debates, Web pages, press releases, Wb and the alumni newsletter. This will internationalize our academic circle. Use English for every BSc or MSc course that does not explicitly require another language. This will make the courses accessible to all students. No longer accept into the university any students, no matter which country they are from, whose English is inadequate. If accepted, these students are doomed to fail, at the cost of much distress on their part and frustration on the part of their fellow students, teachers and course directors. For courses in English, do NOT offer the possibility of translating exams from English into Dutch - what about the foreign students, anyway? They might ask us to translate exams into Arabic, Chinese, Hindi or Spanish, for the sake of fairness! And what about the growing numbers of non-Dutch teaching staff? Should they provide exams in Dutch, too?

To smooth the transition for both teachers and students, teachers could provide glossaries of key notions for all written and Web-based materials of their courses. This will improve the ability of both the teachers and the students to use English adequately.

After the transition, almost all students and teachers at Wageningen UR will be on an equal footing as users of English as a second language. Those who try to contact our university will benefit, in particular our foreign alumni, who should be our ambassadors of goodwill, and prospective students or staff studying our Web-based material. Because practice makes perfect, university teachers will give better lectures and write better publications. Staff and graduates will become internationally known for their multilingual fluency. Wageningen will become an international university indeed, one that lives up to its mission.

N

What's in a name? Cees heeft LUW en DLO overgevaren naar deze eeuw. Daar staan wij WURmen (v/m) dan, aan de dijkhuizen gezet door onze veerman. Aan Aalt de opdracht om er ??n enkel huis van te maken met het Engels als lingua franca.

Gert Jan Hofstede