Nieuws - 10 juli 2008

‘Ervaring én vernieuwing in de nieuwe redactie’

De raad van bestuur besloot afgelopen maandag om weekblad Resource weer in eigen beheer te gaan uitgeven. Voor uitgeverij Cereales als aparte stichting is geen rol meer. Aalt Dijkhuizen legt uit waarom.

Nadat Wageningen UR de rechtszaak over de aanbesteding van weekblad Resource en alumniblad Wageningen Update had verloren van Cereales, lag bij de raad van bestuur de vraag voor: moeten we opnieuw aanbesteden? ‘Na een eigen afweging en consultatie in de organisatie was onze conclusie: dat is geen aantrekkelijk traject’, zegt Aalt Dijkhuizen. ‘Een nieuwe aanbesteding zou veel tijd kosten, we zouden de hele procedure weer moeten opstarten en iedereen een kans moeten geven, terwijl de twee meest geïnteresseerde partijen, Cereales en Hemels, het al hadden doorlopen. Bovendien zouden we in de toekomst, bij afloop van iedere contractperiode, steeds opnieuw moeten aanbesteden, met elke keer de mogelijkheid dat dit tot commotie in de organisatie zou leiden. Nee, dachten we, we moeten ons weekblad weer uitgeven in eigen beheer, zoals bij de meeste universiteiten het geval is. Dit geldt in ieder geval voor Resource. Over Wageningen Update hebben we nog geen besluit genomen.’

Inbesteding dus?
‘Nee, inbesteding zou betekenen dat we stichting Cereales binnen onze organisatie halen. Onze juridische adviseurs geven aan dat de stichting dan onder controle moet staan van de raad van bestuur. Wij moesten dan raad van toezicht worden van Cereales. Zo niet, dan zou Cereales gezien worden als externe partij, zodat we alsnog moeten aanbesteden. We willen als bestuur geen toezichthouder worden, we willen een onafhankelijk blad.
Dat kan als je het blad in huis gaat uitgeven. We gaan een nieuwe redactie formeren, waarbij we de intentie hebben om journalisten van Cereales erbij te halen. We willen een combinatie van ervaring en vernieuwing in deze redactie. We gaan de onafhankelijkheid op twee manieren borgen. Ten eerste blijven we werken met het redactiestatuut dat in 2006 is opgesteld. Ten tweede komt er een breed samengestelde redactieraad met mensen uit alle geledingen van de organisatie, die gaat toezien op de inhoud en ontwikkeling van het blad.’

Eerst was aanbesteden van de bladen nodig, nu niet meer. Voortschrijdend inzicht?
‘Voordat we de aanbestedingsprocedure vorig jaar zijn gestart, hebben we de optie onderzocht om het weekblad weer zelf uit te geven. Ook Cereales had daar op dat moment geen behoefte aan. Toen hebben we voor de aanbestedingsprocedure gekozen. Maar nu staan we opnieuw voor de afweging, en is de situatie veranderd.’

Waarom gaat niet het hele Cerealesteam mee met het blad?
‘Omdat dat gezien zou worden als overgang van de gehele stichting naar Wageningen UR. Wij moeten dus overgaan tot individuele aanstellingen bij Wageningen UR. Per saldo is het ook een individuele beslissing of iemand die overgang wil maken. Daar hoort een gesprek bij, de mensen moeten gemotiveerd zijn.’

Wie gaat dat gesprek doen?
‘We hebben een soort formateur nodig om de redactie samen te stellen. Het zou niet goed zijn als ik of Viola Peulen dat zou doen, omdat we neutraal de gesprekken in willen. We zoeken iemand van buiten die ons goed kent, die moet een goed redactieteam gaan samenstellen. En snel, want het gaat om mensen en hoe sneller de onzekerheid weg is, hoe beter. Bovendien willen we rond 1 september Resource weer gaan uitbrengen.’

Heeft de rechtszaak nog meegespeeld in de huidige afweging? Wageningen UR en Cereales stonden immers als vijanden tegenover elkaar in de rechtszaal.
‘Zo zie ik dat niet. Je moet respecteren dat een ieder van ons in de rechtszaak een eigen positie verdedigde. De aanbesteding had een grote impact op Cereales. Dat je dan kijkt naar mogelijkheden om voor je belangen op te komen, respecteer ik. Bij mij dus geen hartzeer daarover, het heeft geen invloed gehad op ons huidige besluit.’

Waarom blijft Cereales voorlopig niet Resource produceren, zodat je rustig naar uitgeven in eigen beheer kunt toewerken?
‘Dan zou je een tussenperiode van hooguit drie maanden krijgen, dat is tijdelijk uitstel. Ons idee is: als je de bladen in huis haalt, dan kun je de organisatie maar beter meteen inrichten.’
Hier vult Viola Peulen, aanwezig bij het interview, aan: ‘Door de onzekere situatie heb je kans dat er steeds meer mensen weggaan bij Cereales. Daarom willen we dit zo snel mogelijk.’

Enkele mensen hebben na de uitslag van de aanbesteding een open brief aan u geschreven, die is geplaatst in Resource. Die hebt u niet beantwoord. Waarom niet?
‘Ik heb als reactie een samenvattende column geschreven die in Resource Insite is geplaatst. Dat zie ik als een open antwoord op die brieven. Al die brieven hadden steeds een iets andere invalshoek. Als ik die per stuk zou beantwoorden, dan blijf je reageren. Wat me wel is opgevallen in de reacties: binnen de organisatie wordt gehecht aan continuïteit. Door de bladen in huis te halen, leggen we een basis voor continuïteit.’

Zijn er nu winnaars en verliezers?
‘Hemels is verliezer, en niemand is winnaar. Ik kijk niet met plezier op deze aanbesteding terug. Ik heb me vooral gestoord aan hoe de onafhankelijkheid van de redactie een rol ging spelen in de discussie over de aanbesteding. Dan kan ik wel zeggen dat ik die onafhankelijke redactie ook wil, maar ik kreeg die boodschap niet over het voetlicht.
Daarom moeten we nu, om een omslag te maken, snel een goed blad maken, waar met plezier aan wordt gewerkt, met daarin onafhankelijke opinie. Ik kan wel van alles zeggen, maar we moeten het laten zien – dat is de enige manier om het achter ons te laten.’