Nieuws - 1 januari 1970

Erratum:

Erratum:

Erratum:

In Wb 8 van 6 maart jongstleden is per abuis de bronvermelding bij de
foto’s van de drie eredoctoren op pagina 9 weggevallen. De foto’s van
Richard Leakey en Walter Willett zijn van Stephanie Mitchell/Harvard News
Office, de foto van Robert McNeill Alexander is van Guzelian Photography.