Nieuws - 31 mei 2007

Eredoctor

In Wageningen gaan we, als het over de wetenschap gaat, niet over één nacht ijs. Dat blijkt uit de brief die de hoogleraren enige tijd geleden ontvingen met de vraag om een voorstel te doen voor de toekenning van een eredoctoraat.

De reacties zullen echter uiterst beperkt blijven, want het kost minstens twee volle werkdagen om de vragenlijst van decaan Kok c.s. te beantwoorden.
Zonder namen te noemen lijkt de uitkomst voor de hand te liggen. De nieuwe eredoctor zal een hooggeleerde oudere man of misschien wel een vrouw met onbesproken levenswandel worden met vele gerefereerde Engelstalige publicaties en met groot gezag binnen een klein specialistisch vakgebied. De universiteitskrant zal in een hele pagina aandacht schenken aan de verdiensten van de eredoctor. De kranten zullen met een korte mededeling volstaan.
Eigenlijk is dat een gemiste kans. We moeten geen grootgrutter of zo benoemen, daar komt gedonder van. We moeten wel durf vertonen. Waarom kennen we geen eredoctoraat toe aan onze kroonprins voor zijn verdiensten voor het water? Reken maar dat die keuze ons geen windeieren legt. Of nodig Al Gore in de Aula uit. De man die zich, net als vele Nederlanders, buitenshuis zorgen maakt over het milieu en thuis een verkwister is. Dat haalt CNN en alle praatprogramma’s.
Een prima kandidate is ook mevrouw Merkel voor haar rol binnen de Europese Unie. Een diplomatieke rel komt er zeker niet en Wageningen haalt de wereldpers.
Daarom moet de hoofddecaan een nieuwe brief over het eredoctoraat schrijven.