Nieuws - 23 februari 2017

Er valt echt wat te kiezen bij de verkiezingen

tekst:
Albert Sikkema

Nederland kiest op 15 maart dit jaar een nieuw parlement. Al enig idee wat de belangrijkste politieke partijen voor plannen hebben met het onderwijs, onderzoek, landbouw en natuur? Resource las de partijprogramma’s en zet de standpunten op een rij.

En er valt echt wat te kiezen. Bij het hoger onderwijs ligt de vraag voor: handhaven we het sociaal leenstelsel dat een coalitie van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks de afgelopen kabinetsperiode heeft ingevoerd of gaan we terug naar een basisbeurs voor alle studenten? Ook verschillen de meningen of we de selectie aan de poort moeten afschaffen of juist bij meer opleidingen moeten invoeren.

Wetenschap
Op het gebied van onderzoek kun je kiezen tussen D66, die een miljard extra wil voor de wetenschap, en de PVV, die alle investeringen in kennis en innovatie wil stopzetten. Daartussen heb je partijen als CDA, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA die enkele honderden miljoenen extra willen uittrekken voor onderzoek. De VVD is tevreden met de huidige situatie.

Ook lopen de meningen over het topsectorenbeleid uiteen. VVD en CDA willen dit beleid handhaven, D66 en SP willen ermee stoppen. Partijen als PvdA, GroenLinks en ChristenUnie nemen een tussenpositie in; ze willen de topsectoren hervormen rond brede maatschappelijke thema’s.

Voeding
Ook op het punt van landbouw en voeding lopen de partijprogramma’s sterk uiteen. CDA en VVD nemen het op voor de boeren, partijen als PvdA, GroenLinks en SP vinden natuur en klimaat belangrijker en vinden dat de schaalvergroting moet stoppen.

Lees het gehele artikel hier of in Resource magazine.