Nieuws - 28 juni 2001

Er komt veel geld uit Brussel, maar het kost wel wat moeite

Er komt veel geld uit Brussel, maar het kost wel wat moeite

Wageningen Universiteit haalde vergeleken met andere Nederlandse universiteiten veruit het meeste onderzoeksgeld binnen uit het vijfde kaderprogramma van de Europese Unie, dat volgend jaar afsluit. Nu stoomt Willem Wolters Wageningen UR klaar voor het zesde kaderprogramma.

Willem Wolters is sinds eind vorig jaar managing consultant bij de Europa-desk van Wageningen UR. Samen met een kleine centrale staf en de account managers van de instituten en departementen van Wageningen UR houdt hij contact met Brussel en organiseert de formulering van goede projectvoorstellen voor de Europese Unie. Die geeft geld uit voor toepassingsgericht onderzoek in kaderprogramma's. In het huidige vijfde kaderprogramma, dat loopt van 1998 tot 2002, geeft de EU 33 miljard gulden uit aan onderzoek, verdeeld over vier jaar. Onderzoek is daarmee naast landbouw en structuursteun aan achtergebleven gebieden en belangrijke kostenpost voor de EU. Wageningen UR scoorde goed de afgelopen jaren. Zo haalde de universiteit 28,6 miljoen gulden binnen in 1999. Op enige afstand volgt de Universiteit Utrecht met 18,5 miljoen gulden. Wolters zegt dat Wageningen Universiteit wat dit betreft tot de top vijf van Europese universiteiten behoort. Ook DLO haalde veel EU-geld binnen, in 2000 bijvoorbeeld 34,5 miljoen gulden. Daarmee komt acht ? negen procent van al het geld voor onderzoek aan Wageningen UR uit Brussel. Binnen Wageningen UR ontvingen vooral de instituten Plant Research International, Rivo en Alterra en de departementen Agrotechnologie en voeding en Plant veel geld uit Brussel.

De verklaring van het succes is simpel, zegt Wolters. De EU heeft veel geld over voor life sciences en daar is Wageningen sterk in. Bovendien is de organisatie van het indienen van projectvoorstellen - vergeleken met anderen - goed. Wolters: "We proberen zo effici?nt mogelijk te werken door weinig, maar goede voorstellen in te dienen. De gemiddelde slagingskans van voorstellen is tien tot vijftien procent, bij ons is dat vijftien tot vijfentwintig procent." Dat scheelt in de voorbereidingskosten voor een project al gauw dertigduizend gulden, die deels voor eigen rekening zijn.

In de toekomst wil Wolters de fondswerving, management en administratie verder professionaliseren. "Maar het gaat niet alleen om geld", zegt hij over de samenwerking met de EU. Door te participeren in netwerken maakt Wageningen UR haar internationale ambitie waar, doet veel contacten op en verwerft het een status waarmee het ook ander samenwerkingsverbanden aan kan gaan. "En met geld van de EU kunnen we jonge onderzoekers binnenhalen, wat ik heel belangrijk vind", zegt Wolters.

Februari dit jaar kwam de eerste opzet van het nieuwe zesde kaderprogramma (2002-2006) uit Brussel. Dat moet, als het aan Europees commissaris voor wetenschaps- en technologiebeleid Philippe Busquin ligt, een budget krijgen van 36 miljard gulden, meer nog dan het huidige programma. De opzet van het programma leek tegen te vallen voor Wageningen. Het onderzoeksgeld wordt uitgegeven aan de hand van zeven onderzoeksthema's, minder dan de negentien thema's in het vorige programma. Landbouw kwam in die lijst niet voor. Samen met het ministerie van EZ en vooral LNV en de industrie worden collega's, industrie en ministeries in andere EU-lidstaten en het Europees Parlement gemobiliseerd om het landbouwkundig onderzoek alsnog vertegenwoordigd te krijgen. De kansen groeien dat landbouwkundig onderzoek toch onder de thema's 'genomics and biotechnology for health', 'sustainable development and global change' en vooral 'food safety and health risks' aan de orde komen.

Wageningen UR heeft sowieso groot belang bij 'sustainable development and global change' met onderwerpen als klimaatverandering en biodiversiteit. Het thema 'genomics and biotechnology for health' leek vooral een pot te worden voor medici en de farmaceutische industrie. "Maar ook Wageningen kan bijvoorbeeld genomics van dieren, planten en micro-organismen bijdragen. Dat vraagt wel om meer toepassingsgericht denken", zegt Wolters. Ook uit een niet onaanzienlijke 'restpot' van ruim zes miljard gulden kunnen projecten komen die gaan over actuele zaken, waaronder landbouw en milieu. Inmiddels is Wolters iets positiever over de kansen van Wageningen UR in het nieuwe kaderprogramma dan een maand geleden. | J.T.

Willem Wolters, 'onze man in Brussel' van Wageningen UR. | Foto G.A.

Bijdragen uit het vijfde kaderprogramma (in miljoen gulden).

1995 1996 1997 1998 1999 2000

DLO 14,5 22,2 25,2 26,5 32,8 34,5

WU 25,0 27,5 21,7 19,0 28,6 30,1

Wageningen UR 39,5 49,7 46,9 45,5 61,4 64,6